Kupiškio marios lyg iš niekur nieko pasipuošė pontoniniu tiltu: nuo kranto Aukštupėnų paplūdimyje jis nutįsta į Uošvės liežuvį.  Tai puiki pramoga pasivaikščioti virš marių vandens.

„Pontoninio liepto įrengimas Aukštupėnų poilsiavietėje“ – Kupiškio rajono savivaldybės ir rajono Vietos veiklos grupės (VVG) projektas.  Jis buvo vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ ir kainavo apie 130 tūkst. litų.

Kupiškio savivaldybės administracijos specialisto Laimučio Tiliaus pateiktais duomenimis,  liepto ilgis – 90 m, plotis –  1,5 m.  Tai pontoninis tiltas su užpildu. Žiemą jis gali likti vietoje, bet yra didelė rizika, kad ledonešis jį apgadins. Žiemos metu planuojama jį atskirti į kelias dalis ir pritraukti prie kranto.
Projektu siekiama pagerinti rekreacinės teritorijos pasiekiamumą, pritaikant ją gyventojų poreikiams: įrengus pontoninį lieptą teritorija žada tapti patrauklesnė ir rajono gyventojams, ir svečiams; bus sudarytos prielaidos turizmo bei verslo plėtrai.

Bendrasis projekto tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Kupiškio rajone.

Uošvės liežuvis netampa kupiškėnų traukos objektu. Saulėtą vasaros dieną perėję pusiasalį nesutikome nė vieno žmogaus. Jame tėra vienintelė maudykla, gyventojams čia neleidžiama statytis palapinės.  Tokie dalykai žmones erzina: iš kitur atvažiavusieji gali net laužus kūrenti, o vietinių palapinės griežčiausiai ardomos. Pats E.Puipas pasakojo: „Neturėjome kur įkurdinti norvegų dviratininkų. Jiems radome privačią sodybą.“

Į pusiasalį galima patekti ir iš kitos – antrosios Aukštupėnų poilsiavietės – pusės.  Beje, čia irgi puikiai sutvarkyta prieiga į Uošvės liežuvį: prieš ketverius metus buvo įvykdytas projektas  „Subalansuota turizmo plėtra prie Kupiškio marių (Lietuva) ir Lubano ežero (Latvija)/STELLA“.  Jis finansuotas  2007-2013 metų Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis, dalį jų skyrė Kupiškio rajono ir Rėzeknės savivaldybės: įrengta automobilių aikštelė, nutiestas privažiavimo į ją kelias, per pusiasalį – pėsčiųjų ir dviratininkų takai, pastatyta pavėsinių, suolelių.

Ir vis tiek vietiniai čia nesilanko. Kai kalba pakrypsta apie tai, kad vietiniams čia neleidžiama iškylauti, valdžia imasi pasakoriaus vaidmens, girdi pusiasalis – dendrologinis parkas, tai miškininko Stepo Maculevičiaus gamtos laboratorija, čia auga kelios dešimtys rūšių retų medžių ir krūmų… O žmonėms pikta, kai meras Jonas Jarutis su didžiausiu nuoširdumu sveikina Liežuvin susirinkusius šalies žurnalistus, bitininkus… Štai birželio 28-30 dienomis čia iškylaus tarptautinė policijos asociacija. Meras net ieško kolektyvo, galinčio policininkus pamokyti šokti…

Tokie susivažiavimai rajonui nėra blogai – ką ir kalbėti. Tačiau Uošvės liežuvis dėl pontoninio tilto nė kiek netaps patrauklesnis vietiniams. Gal tik pirmasis įspūdis į Aukštupėnų paplūdimį pritrauks daugiau žmonių. O ir šis tiltas mariose ne vienintelis: į vandenį pontoniniai lieptai nutiesti iš Bagdonių salos, Aukštupėnų ir Palėvenėlės poilsiaviečių.

„Komisija negali keisti taisyklių“,  – sakė E.Puipas.

Komisija negali, o valdžiai nerūpi tas taisykles peržiūrėti ir leisti kupiškėnams iškylauti savo pusiasalyje, prie savo marių.

„Kupiškio rajono savivaldybės administracija  projektu „Pontoninio liepto įrengimas Aukštupėnų poilsiavietėje“ nesieks privačių interesų tenkinimo, vykdys visuomeninę naudą turinčią veiklą, sukuriančią pridėtinę socialinę vertę. Įrengtas pontoninis lieptas bus naudojamas viešiems tikslams, nesiekiant pelno. Projekto rezultatais naudosis ne tik Aukštupėnų kaimo, bet ir aplinkinių kaimų gyventojai, ir rajono svečiai. Projektu prisidedama prie laisvalaikio infrastruktūros plėtros, sukuriama ir išplėtojama viešoji erdvė vietos gyventojams“, – teigė specialistas L.Tilius.

 

temainfo.lt

Pauliaus Briedžio nuotr.