Policininkai skatina „Saugios kaiminystės” politiką

Susitikime su Kupiškio rajono Alizavos bendruomenės „Saugi kaimynystė“ grupe dalyvavo Alizavos seniūnijos seniūnė Raminta Ribokaitė, Kupiškio rajono Alizavos bendruomenės pirmininkas Bronius Kaminskas. Daugiausia dėmesio skirta aktualiausioms bendruomenės problemoms.

Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkas Džeraldas Baliūnas pristatė Kupiškio rajono policijos komisariato 2014 m. veiklos ataskaitą, apibūdino 2015 m. policijos veiklos prioritetus; ragino gyventojus nelikti abejingus, netoleruoti nusikalstamų veiklų ir aktyviau jungtis į bendruomenes, puoselėjančias saugios aplinkos kūrimą.

Kupiškio rajone nerimą kelia savižudybės. Bendruomenės pareigūnė Gintarė Šližytė pateikė Kupiškio rajono policijos komisariato veiklos teritorijoje savižudybių ir ketinimų žudytis statistinę apžvalgą, išvardijo teritorijas, kuriose užfiksuota daugiausia nelaimių. Aptarė ir metų laikų įtaką savižudybėms, padidėjusios rizikos amžių. Bendruomenės pareigūnė drauge su psichologais parengė ir pristatė gyventojams situacijų aptarimus, bendravimo su ketinančiais žudytis situacijų modelius, pabrėžė, kaip atpažinti savižudybės rizikos ženklus dar prieš įvykstant nelaimei ir kaip tam užkirsti kelią.

policija_kupiskis_saugi_bendruomene1Alizavos seniūnė tikino, kad Kupiškio rajono policijos komisariato kartu su psichologais parengtas savižudybių prevencijos informavimo modelis bus tęsiamas ir kitose Alizavos bendruomenėse; siekiama gerokai sumažinti savižudybių.

Dažna problema mažuose miesteliuose – gyvūnų nepriežiūra. Susirinkimo metu Alizavos apylinkės tyrėja Gintarė Stukaitė kartu su seniūne Raminta Ribokaite priminė Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. ADV-503 patvirtintas „Gyvūnų globos, laikymo ir priežiūros Kupiškio rajone taisykles“. Seniūnė ragino mylėti ir prižiūrėti savo augintinius, o prieš įsigyjant gyvūną gerai apsvarstyti, ar yra galimybė jam suteikti tinkamas sąlygas, prisiimti atsakomybę. Tyrėja G.Stukaitė skatino užtikrinti gyvūnų priežiūrą, nesukelti pavojaus kitų asmenų sveikatai ir gyvybei, pasirūpinti vaikų ir kaimynų saugumu.

Bendruomenės pareigūnė G. Šližytė lankėsi Kupiškio rajono Subačiaus miestelio bendruomenės, „Saugi kaimynystė“ susirinkime ir pristatė šios bendruomenės ir policijos bendradarbiavimo 2014-ųjų  veiklą, kartu pasiektus rezultatus. Ji kalbėjo apie pernai  jų teritorijos gyventojų gautus kvietimus į įvykių vietas, jų klasifikaciją. Gyventojai informuoti, kad Kupiškio rajono policijos komisariatas vykdo savižudybių prevenciją ir kviečia bendruomenių gyventojus į informacinius susirinkimus, diskusijas, praktinių modelių aptarimus.

G.Šližytė pristatė Kupiškio rajono policijos komisariato, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ir psichologų parengtą bendrą prevencinę programą „STOP smurtui artimoje aplinkoje 2015“, skirtą Kupiškio krašto bendruomenėms ir paragino gyventojus aktyviai lankytis Kupiškio rajono policijos komisariato pareigūnų organizuojamuose susitikimuose, drąsiai reikšti savo nuomonę, spręsti problemas ir kartu numatyti bendradarbiavimo kryptis.

 

Karolina Miganovičienė

Panevėžio apskrities VPK Komunikacijų skyriaus vyresnioji specialistė