Pokario kovų istorija atgijo filme

 

Istorija gali būti neįtikėtinai artima, gyva ir regima, jeigu tik yra jai pasišventusių žmonių. Kupiškio muziejininkai, kultūros žmonės sumanė ir sukūrė dokumentinį – vaidybinį filmą apie Salamiesčio krašto partizanų vadą Albiną Tindžiulį – Dėdę.

Tai gyvybingos ir labai vertingos šiandienės kultūros bei istorinės atminties įvykis, kokių iki šiol Kupiškyje nebūta. Pusmetį vykusį kultūrininkų darbą vainikavo filmo premjera vasarios 16-osios renginiuose Kupiškyje. Filmo kūrėjų – Vilijos Morkūnaitės, Povilo Vireliūno, projekto vadovės Violetos Aleknienės triūso vaisius įvertino pilna žiūrovų salė ir nemažai filmo bendraautorių, kurie pateikė prisiminimus, suvaidino istorines pokario partizanų buities, laisvalaikio, kovų scenas, kaimyniškų užstalių ir vakaruškų, šventadienių pasibuvimų akimirkas. Ir šventėje, ir filme kupiškėnams talkino Ukmergės istorijos klubo „Miško broliai“ nariai, atsivežę autentiškos ginkluotės, karo lauko virtuvę, taip pat Salamiesčio „Dvaro“ kapelos muzikantai, Gyvakarų kaimo bendruomenė, Bakšėnų gyventojai, suvaidinę masines scenas.

Daug istorinės medžiagos kupiškėnai gavo iš kraštotyrininko Romo Kauniečio, surinkusio ir išleidusio l2 Lietuvos laisvės kovotojų prisiminimų knygų. Vertingų eksponatų iš Albino Tindžiulio gimtinės Rokiškio rajono Gineišių kaimo išsaugojo jo sūnėnas Rimvydas Tindžiulis, dalyvavęs ir filmo premjeroje.

Gimtojoje sodyboje liko išsaugota autentiška pokario metų aplinka, buities reikmenys, Dėdės baldai, netgi drabužiai, rašomoji mašinėlė, užrašai. Pokario metų įvykių pasakojimų pateikė ir kupiškėnai Gediminas Laužikas, Bronius Stanionis.

Pasak Kupiškio etnografijos muziejaus direktorės Violetos Aleknienės, nežinia, ar projektas būtų gimęs, jeigu ne unikali partizanų vado asmenybė, apie kurią sužinojo prieš daugelį metų, rinkdami su mokiniais istorinę medžiagą apie pokario rezistencijos kovas. Nepriklausomos Lietuvos aviacijos kapitonas A. Tindžiulis turėjo progų pasitraukti į Vakarus, išlikti gyvas, bet pasirinko kovą, ištikimybę Tėvynei iki paskutinio atodūsio. Žuvo Albinas Tindžiulis 1949-ųjų žiemą Ožkinių kaimo sodyboje, kur po išdavystės slėptuvėje skrebų buvo aptiktas ir nušautas.

Filmo autoriai savo darbą skyrė Kupiškio krašte pokariu žuvusių 650 partizanų atminimui.

 

Matas Žebrokas