„Poezijos pavasario“ trupinių pabėrė ir Kupiškiui…

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/05/2016_poezijos_pavasaris_kupiskis_1.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/05/2016_poezijos_pavasaris_kupiskis_2.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/05/2016_poezijos_pavasaris_kupiskis_3.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/05/2016_poezijos_pavasaris_kupiskis_4.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/05/2016_poezijos_pavasaris_kupiskis_5.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/05/2016_poezijos_pavasaris_kupiskis_6.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/05/2016_poezijos_pavasaris_kupiskis_7.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/05/2016_poezijos_pavasaris_kupiskis_8.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/05/2016_poezijos_pavasaris_kupiskis_9.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]

Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ maršrutuose jau bene dešimtmetį nebuvo Kupiškio, matyt savanorių dalyvių pristigdavo nukeliauti į tolimesnius regionus.

O šiemet buvo kitaip, kilnių poetinių išgyvenimų ir čia pažerta, šeštadienis buvo šventė susirinkusiems poezijos mylėtojams Kupiškio etnografijos muziejaus kiemelyje ir Noriūnų dvare. Čiurleno Meksikos poeto Mario Bojorques melodinga greitakalbė, savųjų poetų ir vertėjų Dovilės Kuzminskaitės, Nijolės Daujotytės, Elvyros Pažemeckaitės, Dainiaus Gintalo, Arvydo Valionio eilės, aktoriaus Petro Venslovo skaitoma Oskaro Milašiaus kūryba, Pauliaus Širvio  eilės, kupiškėnų kūrėjų Valdo Kukulo ir Vytauto Rudoko poezija. V.Rudokas „Poezijos pavasario“ laureatu yra vainikuotas dar 1976-aiais, Valdas Kukulas slapčia tikėjosi tokio įvertinimo 2006 metais, bet pagerbtuoju netapo, tyliai graužėsi, suvokdamas, kad gyvenimiški jo pasirinkimai ir paklydimai galėjo nusverti kūrybinės raiškos viešojo pripažinimo aukštumas.

Dabar jau tai nebesvarbu, poezija, kuri įkvepia kompozitorius, kurią lengva dainuoti, kuri nuskaidrina sielą klausantis, yra svarbiausias palikimas, liudijantis kūrėjo buvimo prasmę ir kūrybos vertę. Panevėžiečio kompozitoriaus Algimanto Kriukos sukurtos melodijos Vytauto Rudoko ir Valdo Kukulo eilėms, kai jas padainavo kupiškietės Žydrūnė Rakauskaitė ir Daiva Bubulienė, visus sujungė vienu šviesiu bendrystės išgyvenimu, graudžios ir trapios laimės jausmu. Visi juk esam verti tai patirti, kad jau gyveniman likimas mus išleido, šįsyk tai poezijos šventės nuopelnas.

 

Matas Žebrokas

Autoriaus nuotraukos