Po rotacijos kunigai atsisveikina su parapijomis

Paskutinės šv. Mišios – už Pandėlio parapiją

Šiandien 18 val. Pandėlio Švč. M. Marijos vardo parapijos klebonas ir Panemunio Švč. Trejybės parapijos administratorius kunigas Kostas Balsys laikė šv. Mišias už parapiją.

– Vakar atsisveikinome su klebonu Kostu Balsiu. Visokių gražių dalykų jis mums palinkėjo, o mes – jam, – temainfo.lt sakė Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijos seniūnas Romualdas Varanius.

Nuo 2005 m. rugsėjo kunigas K. Balsys tarnavo šiame krašte. Žmonės jį pamilo: 2010 m. Lietuvos televizijos projektui „Daugiau saulės, daugiau šviesos“ rokiškėnai apdovanojimams delegavo kunigą K. Balsį. Tai buvo parapijiečių padėka už jo pastangas atstatant bažnyčios bokštus, įkeliant į juos varpus, puoselėjant parapijos namus ir pačią bažnyčią. Jo šiltas ir nuoširdus bendravimas palieka pėdsaką net ir netikinčiojo širdy.

Klebonas K. Balsys tarnaus Pabiržės Švč. Trejybės parapijos klebonu ir Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų parapijos administratoriumi.

Ateinančio sekmadienio šv. Mišias Pandėlio bažnyčioje aukos kunigas Albertas Kasperavičius, iki šiol tarnavęs Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu ir Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos administratoriaus pareigose.

 

Kupiškėnams ir Dievui tarnavę kunigai

Kupiškėnams gerai pažįstamas kunigas Virgilijus Liuima, Kupos pradinės mokyklos krikštatėvis, gegužę sveikinęs ją su 20-uoju gimtadieniu, palieka Papilio Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos, Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bei Kupreliškio Šv. Arkangelo Mykolo parapijas; jis skiriamas Joniškėlio Švč. Trejybės parapijos klebonu ir Pušaloto Šv. apaštalo Petro ir Povilo parapijos administratoriumi.

Su Juodupės Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bei labai nuošaliomis Onuškio Šv. Arkangelo Mykolo ir Lukštų Šv. apaštalo evangelisto Jono parapijomis atsisveikino kupiškėnams pažįstamas, 2003-2005 metais Kupiškio parapijai vikaru tarnavęs Saulius Keras.

– Prie ko čia Kupiškis? – piktai paklausė psichologijos mokslų magistras, kunigas S. Keras, nepanoręs patikslinti kupiškėnams ir Dievui tarnystės metų.

Prie ko? Ne prie ko. Rotacijos smagratis apsisuks – žiūrėk, ir vėl teks skaityti išraiškingus pamokslus kurios nors Kupiškio krašto parapijos žmonėms.

Juodupės parapijoje tarnaus iš Kupiškio kilęs kunigas magistras Aivaras Kecorius, tarnavęs Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijoje vikaro pareigose.

 

Kunigų rotacija – įprastas dalykas

Kaip skelbia panevezys.lcn.lt, Panevėžio vyskupija suskirstyta į 9 dekanatus – Anykščių, Biržų, Krekenavos, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio, Utenos ir Zarasų.

Vyskupiją sudaro 111 parapijų, kurias aptarnauja 88 dieceziniai kunigai ir du kunigai vienuoliai. Didžiausia yra Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija. Čia paskirtas tarnauti Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijos klebonas Salvijus Pranskūnas.

– Esame penki kunigai, bet darbo daug, – temainfo.lt sakė kunigas Salvijus.

Skapiškio parapiją administruos Pandėlio ir Panemunio parapijų kunigas A. Kasperavičius, pakeitęs K. Balsį.

Liepą skyrimai įteikti 25 dekanato kunigams: vyksta įprasta rotacija – tarnystė toje pačioje parapijoje trunka apie septynerius metus; kunigams neleidžiama per daug įsigyventi vienoje vietoje.

Kunigas magistras Mindaugas Šakinis atleidžiamas iš Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaru. Čia tarnavęs kunigas magistras Nerijus Papirtis paskirtas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru.

Į Rokiškį iš Zarasų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos atvyksta kunigas magistras Dainius Matiukas.

 

Rita Briedienė

temainfo.lt archyvo nuotr.