xm7MXu-NTqc

Birželio 15 d. Konstantinava rokiškėnus pakvietė į „Pirmosios pradalgės“ varžytuves. Dar gerokai iki vidudienio stabtelėjęs prie kaimo bibliotekos galėjai justi šventę: pastatas mojo balionais, šurmuliavo čianykštės, Kazliškio ir Panemunio moterys: jos dengė stalus, skaičiavo šienpjoviams skirtas skrybėles ir kaklo skareles…

Svečių susirinko pilnas kiemas: atvyko Kazliškio seniūnas Algirdas Kulys, rajono meras Vytautas Vilys, jo patarėjas Albinas Urbonas, Rokiškio rajono Vietos veiklos grupės konsultantė Dovilė Pučinskienė, Ūkininkų sąjungos Rokiškio skyriaus pirmininkas Vytautas Šlikas. Šienpjoviai, nešini dalgiais, pasirodė prieš pat šventės pradžią. Jų dešimt registravosi dalyvauti varžytuvėse: kazliškėnai Darius Kavoliūnas, Gediminas Merkys ir Vytautas Meškauskas, konstantinaviškiai Stanislovas Milaknis, Rolandas Žindulis, Stanislovas Žindulis ir Stanislovas Samulėnas, panemunietis Pranas Kelpša, Česlovas Trepėnaitis iš Paliepio kaimo ir Juozas Purtulis iš Baublių.

Šienpjoviai mojavo dalgiais 24 kv. m laukeliuose. Jie privalėjo išpjauti sumuštinę pradalgę, o likusį plotą – paprasta pradalge. Kiekvienas buvo vertinamas pagal pradalgės plotį, tiesumą, gražumą, pjovimo aukštį ir lygumą, žolės suguldymą. Buvo varžomasi dviejose grupėse: jaunimas iki 30 metų ir patyrę šienpjoviai. Pastarųjų buvo didžioji dauguma.

Šienpjovių šienpjoviu buvo pripažintas D.Kavoliūnas.

Pirmą vietą užėmė G.Merkys. Jis pelnė ir jauniausio šienpjovio titulą. Gediminui – 24-eri.

Antra vieta atiteko Č.Trepėnaičiui, trečia – P.Kelpšai.

Miela buvo klausytis Aukštakalnių kaimo kapelos; Gintaro Mulero ir Virgio Venciulio, Gintarės Lingytės ir Lauros Mackutės dainų, nuobodžiauti neleido Pandėlio etnografinis kolektyvas, vadovaujamas Jūratės Bogužienės, Konstantinavos saviveiklininkai.

„Pirmosios pradalgės“ šventinės varžytuvės – Rokiškio savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos projekto „Biblioteka – bendruomenei“ dalis. Projektas vykdomas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos I prioriteto „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo, socialinio, ekonominio aktyvumo skatinimas“ priemonės „Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama socialinėms, kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms“. Jį finansuoja Europos Sąjunga ir Žemės ūkio ministerija. Bendra projekto vertė – 74 659 Lt: per 22 mėnesius bus surengta 20 švenčių, vyks 38 edukaciniai užsiėmimai, trys tarmių rinkimo ekspedicijos, bus parengta 10 kūrybos darbų parodų, išleistas informacinis sieninis kalendorius bei leidinys „Biblioteka – bendruomenei“.

Visi linkėjo „Pirmosios pradalgės“ šventei tapti tradicine. „Tik kita turėtų prasidėti brėkštant, kokią 5 valandą. Juk būdavo: iš gegužinės – tiesiai šienapjūtėn“, – linksmai kalbėjo mero patarėjas A.Urbonas.
J.Keliuočio viešosios bibliotekos Konstantinavos filialo bibliotekininkė ir bendruomenės pirmininkė Irena Žindulienė bei šio kaimo seniūnaitė Janina Žemaitienė – šventės šeimininkės – žavėjo posmais, gera nuotaika ir dėmesiu kiekvienam šventės dalyviui.

temainfo.lt