Piketavo ir tie Kupiškio ūkininkai, kuriems komunalinių atliekų surinkimo mokestis nesikeitė

Piketavo dėl to, kad neapmokestino?

Vakar, balandžio 18 d., Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) Kupiškio skyrius surangė piketą: 15 ūkininkų reiškė nepasitenkinimą dėl naujo mokesčio už komunalinių atliekų tvarkymą. Šis mokestis – 12 ct už 1 kv. m; jį tenka mokėti už ūkinės paskirties objektus – fermas, garažus, dirbtuves… Tiesa, neapmokestinami tie objektai, kuriuose nevykdoma ūkinė veikla. Komunalinių atliekų surinkimo mokestis netaikomas ir už garažus, dirbtuves bei kitus ūkio verslui naudojamus objektus, jei jie randasi namų valdoje.

– Kodėl jūs piketuojat? – temainfo.lt klausė Salamiesčio ūkininko Virgilijaus Bernoto, kalbėjusio ir iš tribūnos, ir komentavusio situaciją LRT ir LNK televizijoms, filmavusioms piketą, nors jam šis mokestis nė centu nepadidėjo.

– Palaikau kitus. Niekas negarantuotas, kad nebus apmokestintas ir namų valdoje esantis nekilnojamas turtas, – sakė jis.

Piketą surengė vieni turtingiausių rajono žmonių. Vienodomis kepuraitėmis, iš tolo panašiomis į kelininkų šalmus, daržovėms naudojamų tinklinių maišų liemenėmis ir šalikais puošėsi Zigmantas Aleksandravičius, Genė Žilinskienė, V. Bernotas, Ričardas Barzdenis, Dalius Jankauskas, Jurga Pakalnytė… Jie mušė pieno ir tepalų bidonų būgnus, lyg vieversiai švilpė švilpukais – sukūrė šventę, ne itin malonią miesto gyventojams, tiems patiems ir tų pačių mokesčių mokėtojams, niekaip neįstengiantiems susikurti gyvenimo modelio be šiukšlių, kokį sukūrė stambiausi Kupiškio rajono ūkininkai.

 

Mokėtų ir tris milijonus

Piketo iniciatorius Juodpėnų ūkininkas Zigmantas Aleksandravičius, vystantis augalininkystės ūkį, paklaustas, kokio dydžio mokestis teks jo ūkiui, atsakė:

– Ne tame esmė. Aš mokėčiau ir tris milijonus, jei tie mokesčiai būtų teisėti. Betgi sugalvojo vėją. Todėl mums ir norisi kalbėti apie patį principą – šio mokesčio negali būti iš viso. Tie, kurie yra valdžioje, gerai tai supranta, tik dabar nebežino, kaip atšaukti savo sprendimą, – sakė jis.

Ir žurnalistams, ir iš tribūnos Z. Aleksandravičius peikė rajono valdžios sumokėtus 13 100 Eur konsultantams, patarusiems būtent tokį atliekų surinkimo mokesčio skaičiavimo modelį; kritikavo prekyvietę „Ūkininkų rojus”, kuria, neva, ir remtasi nustatant mokesčio tarifą ūkininkams.

Apie tai, kad konsultantai dirbo beveik metus laiko, kad vardinant ūkio subjektus rajono nepažįstantis žmogus per klaidą perskaitė ne tą pavadinimą, kažin ar visi piketuotojai ir žino.

 

Per mėnesį – pusė kibiro šiukšlių

Naivių ūkininkė G. Žilinskienė, vystanti pieno ūkį, irgi nenorėjo sakyti, kokio dydžio mokestis užguls jos pečius. Ji patarė skaičiuoti taip: 100 kv. m – 12 Eur.

– Yra ūkininkų, kuriems teks mokėti po 1 000 eurų per metus, – sakė ji.

Kai kuriems rajono gyventojams toks mokestis nesuvokiamas, bet skaičiai charakterizuoja ir kitus dalykus: tūkstantinio mokesčio mokėtojas valdo didžiulius ūkinės paskirties objektus, iki šiol niekada už juos nemokėjęs komunalinių atliekų surinkimo mokesčio.

– Karvių fermoje nelieka jokių komunalinių šiukšlių. O ūkininkas ir taip moka mokesčius už medicininių atliekų, tepaluotų skudurų surinkimą. Nebereikia mokėti tik už naudotą siloso ritinių plėvelę – ją surenka „berniukai” ir užsidirba nemažus pinigus. Siūlėm „Kupiškio komunalininkui” priimti plėvelę. Kažkodėl nenori, – temainfo.lt sakė G. Žilinskienė.

Tikslios naujo mokesčio sumos nesakė ir G. Žilinskienė. Šis mokestis jai galėtų siekti apie 120 Eur per metus, nes, kaip prasitarė ūkininkė, jos valdomo ūkio objektų bendras plotas – per 800 kv. m.

Anot G. Žilinskienės, iš veikiančių ūkio objektų ji surinko puse kibiro šiukšlių per mėnesį. Gi Z. Aleksandravičius 2016 m. UAB „Kupiškio komunalininkas” pridavė apie šešis konteinerius žemdirbiško verslo komunalinių atliekų.

 

Už kieno šiukšles moka kupiškėnai?

– Mes – ne prieš mokestį už šiukšlių surinkimą, bet turi būti skaičiuojama už faktiškai išvežtą kiekį, – temainfo.lt sakė G. Žilinskienė.

Tai labai daug kainuojantis noras. Dar labai smarkiai turėtų brangti paslauga už šiukšlių surinkimą, kad būtų galima įdiegti sistemą, galinčią įgyvendinti Kupiškio piketuotojų pageidavimą.

Kaip temainfo.lt sakė UAB „Kupiškio komunalininkas” direktorius Rimantas Adomauskas, piketuotojų taip ir nepakviestas pakalbėti, per 2016 m. Kupiškio rajone buvo surinkta ir į Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrą išvežta 4415 t atliekų. Būtent už tokį kiekį ir yra paskaičiuotas jų surinkimo mokestis.

Tam tikrą mokesčio dalį, žinoma, sudaro ir komunalininkų išlaidos už surenkamas pakelių šiukšles (kaimo pakelių – irgi), ištuštinamus poilsiaviečių konteinerius (argi neteko jų, perpildytų, matyti Bugailiškių pamiškės poilsiavietėje?), išvalomas gatvių, parkų šiukšliadėžes, išvežamas valytojų sušluotas krūvas, ištuštinamus viso rajono kapinaičių konteinerius…

Kam turi tekti šių paslaugų mokesčių našta? Daugiabučių gyventojams? Miesto žmogui būtų labai įdomu sužinoti, kiek per metus, per dešimt metų rajono ūkininkų kibirų ir konteinerių šiukšlių gulė į jo mokesčių sąskaitą. O kur dar neapmokestinti ūkininkų namų valdos garažai! Kam turi atitekti visos tos perteklinės turtingų žemdirbių, kurie ir taip iškritę iš bendros rinkos įvairiausiomis mokestinėmis lengvatomis, atliekos?

Miesto gyventojams mokestis už komunalinių atliekų surinkimą irgi padidėjo nuo 17 iki 22 Eur per metus. Ką atsakytų ūkininkai subatėnams, kurių šiukšles iki PRATC tereikia vežti 30 km, o už jų išvežimą moka tiek pat, kaip ir Naivių ar Juodpėnų gyventojai, nors šiems iki Panevėžio – apie 60 km. Va, taip ir veikia solidarumo mokestis, taip ir mažinama našta tų žmonių, kurių gyvenimas ne itin patogus geografine arba socialine prasme.

 

Gal ir vertėtų paieškoti kaltų?

Prieš tai buvusi rajono valdžia nieko nedarė, kad tiek daug paslaugų teikiantis „Kupiškio komunalininkas” gautų už jas jam priklausantį atlygį. Nė karto nebuvo keltos paslaugų kainos, o skirtumą tarp pajamų ir faktinių išlaidų dengdavo rajono biudžetas. Skirtumas pasidarė toks didelis, jog teko ryžtis: didinti mokesčius daugiabučių gyventojams, pagaliau apmokestinti ūkininkus ir verslininkus.

Buvęs meras, dabar Seimo narys Jonas Jarutis temainfo.lt atsiuntė pranešimą nedalyvausiąs pikete.

„Pagal atliekų tvarkymo įstatymą ir vietinių tarybų patvirtintus rinkliavų nuostatus rinkliavą už komunalines atliekas arba mokestį pagal susikaupimo normas turi mokėti atliekų turėtojai. Jei vietinės valdžios sprendimai netenkina piliečių ar socialinių grupių, jie turi teisę teisinėmis priemonėmis reikšti nepasitenkinimą ar reikalavimus. Piketas yra viena iš išraiškos formų. Mano nuomone, ši situacija susidarė dėl to, kad dabartinė Kupiškio rajono valdžia nepakankamai diskutuoja su visuomene, neina į kompromisus dėl priimamų sprendimų. Vienpusiški, neišdiskutuoti sprendimai gali virsti ilgais ir brangiais teisiniais ginčais. Visuomet esu už teisėtų reikalavimų kėlimą civilizuotomis priemonėmis. Tad šiuo atveju palaikau ūkininkų poziciją”, – rašo jis.

Kažin ar buvęs Kupiškio rajono meras J. Jarutis gali patarti, už kokius pinigus atnaujinti jo paties palikimą – UAB „Kupiškio komunalininkas” šiukšliavežes. Bendrovės auto ūkio keturios šiukšliavežės yra 27-14 metų senumo. J. Jarutis tai jau tikrai visuomenei nepasakojo, kaip ir kodėl  skolose skęsta „Kupiškio komunalininkas”. Šiandieninė rajono valdžia, sumokėjusi J. Jaručio komandos komunalininkams padarytas skolas, kurios vien už kurą siekė šimtatūkstantines sumas (kokiai įmonei ir beapsimokėjo kurą skolinti?), dėl komunalinių atliekų surinkimo mokesčio buvo susitikusi ir su Ūkininkų sąjungos Kupiškio skyriaus nariais, ir su verslininkais, rengė ir spaudos konferenciją.

 

Ką mano kiti?

Nė vienas kupiškėnų rinktas Seimo narys negalėjo atvykti į Kupiškį piketo metu – antradienio posėdis riboja susitikimų su rinkėjais galimybes.

Seimo narys Audrys Šimas temainfo.lt pranešė, jog pritaria piketui.

Seimo narys Raimundas Martinėlis mano, jog Seimo nario nuomonė šiuo atveju nėra svarbi – yra metodika, kuri nurodo, kaip ta rinkliava turi būti skaičiuojama, o savivalda sprendžia, kokį paslaugos kainos skaičiavimo modelį rinktis: pagal teikiamą paslaugą, darbuotojų skaičių ar nekilnojamo turto plotą. Kupiškio rajono Taryba pasirinko pastarąjį.

Kupiškio rajono tarybos narys, buvęs meras, Nepriklausomybės akto signataras Leonas Apšega sakė visada palaikysiąs ūkininkus ir būsiąs jų pusėje.

– Tik šiuo atveju piketus reikėjo organizuoti prieš patvirtinant mokestį už komunalinių atliekų surinkimą. Bent žmonėms aiškiau būtų, kad niekas čia labai smarkiai ir nepabrango, – temainfo.lt sakė jis.

– Neteisinga akcentuoti esą apmokestinti ūkininkai – nauja rinkliavos tvarka, aktuali nekilnojamojo turto savininkams. Be abejo, tarp jų yra ir ūkininkų. Viso rajone šis mokestis aktualus apie 250 fizinių asmenų, o jo vidutinis dydis yra apie 50 eurų per metus. Tikslių duomenų, kiek iš jų yra ūkininkų, pateikti dar negalime, nes registrų centro duomenys identifikuoja turto savininką, o ne veiklos pobūdį. Tad nereikia kalbėti visų rajono ūkininkų vardu, – piketo dalyviams pasiūlė rajono meras Dainius Bardauskas, piketuotojus aplankęs kartu su vicemeru Aurimu Martinka ir Savivaldybės administracijos direktoriumi Mariumi Mališausku.

2016 m. duomenimis, rajone yra 2008 pasėlius deklaruojantys ūkininkai (tiek pateikta paraiškų). Taigi, mokestis aktualus apie 10 proc. visų ūkininkų, tuo tarpu LŪS Kupiškio skyrius vienija apie 100 ūkininkų, t. y. tik apie 5 proc. visų rajono žemdirbių.

Naujas tarifas taikomas ir verslininkams, tačiau jie pretenzijų nereiškia. Rajono Tarybos narys, LŪS Kupiškio skyriaus pirmininkas Z. Aleksandravičius žada, kad šiandienos piketu prasidėjusi akcija truks bent dvejus metus. Ir kas tada? Ogi teismai, nauji piketai, spaudos konferencijos, interviu televizijoms, nuomonių aštrinimas ir – nauji savivaldos rinkimai. Per praėjusius rinkimus didžiausi priešininkai – Kupiškio LVŽS ir KKKK – nūnai tapo partneriais ir partnerėmis. Kalbama, kad visi kartu „statys” ir už bendrą kandidatą į merus.

 

Rita Briedienė

Autorės nuotraukos

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/04/ukininku_piketas_kupiskyje_3.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/04/ukininku_piketas_kupiskyje_4.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/04/ukininku_piketas_kupiskyje_5.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/04/ukininku_piketas_kupiskyje_6.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/04/ukininku_piketas_kupiskyje_7.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/04/ukininku_piketas_kupiskyje_8.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/04/ukininku_piketas_kupiskyje_9.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/04/ukininku_piketas_kupiskyje_10.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/04/ukininku_piketas_kupiskyje_12.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]