Perkirpta Kupiškio nuotekų valyklos įkurtuvių juostelė

Kaip skelbia Kupiškio rajono savivaldybė, gegužės 3 d.  buvo surengtas  atnaujintos Kupiškio nuotekų valyklos, esančios Byčių kaime, atidarymas. Iškilmėse dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis, jo pavaduotojas Algirdas Navickas, Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, vyriausiasis šio skyriaus specialistas Arūnas Valintėlis, UAB „Kupiškio vandenys“,  AB „Ekra“ vadovai ir kiti atstovai.

Simbolinę įkurtuvių juostelę perkirpo meras J.Jarutis, AB „Ekra“ generalinis direktorius Vidas Bonkys, šio projekto vadovas Vytautas Rakauskas, UAB „Kupiškio vandenys“ direktorius Albertas Audickas, valymo įrenginių inžinierė Virginija Saimininkaitė ir kiti.

„Kupiškio rajono savivaldybės administracija 2008–2013 m. pagal Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programą kartu su partneriu UAB „Kupiškio vandenys” įgyvendino projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kupiškio rajone”. Projekto tikslas buvo viešai teikiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugos išplėtimas Kupiškio ir Aukštupėnų aglomeracijose bei Kupiškio nuotekų valymo įrenginio rekonstrukcija.

Paskutinio etapo projekto rangovai – AB „Ekra“ atstovai papasakojo apie atliktus darbus – suprojektuotą ir įrengtą valyklos technologinę grandį: slėgio gesinimo kamerą, trijų sekcijų anaerobinę talpą, du bioreaktorius su antriniais sodintuvais, aktyvaus dumblo siurblinę, du išplaukusių nešmenų šalinimo šulinius, dengtą sausinto dumblo aikštelę, cirkuliacinio dumblo debitomačio šilinį, valytų nuotekų dumblo debitomačio šulinį, mėginių paėmimo šulinį, technologinio vandens siurblinę, avarinę perteklinio dumblo talpą (tankintuvą), oro tiekimo debitomačio šulinį, septinių nuotekų priėmimo terminalą, nuotekų ir vandentiekio vamzdynus ir naujai pastatytą technologinį pastatą.

Technologiniame pastate įrengta orapūtinė; dumblo sausinimo, dumblo priekabos ir cheminio fosforo šalinimo įrangos patalpa bei integruoto mechaninio valymo įrangos talpa. Valymo įrengimuose sumontuota pažangi technologinė įranga – po mechaninio valymo nuotekos valomos biologiniu būdu.

1989 m. statytame gamybiniame-buitiniame pastate įrengta operatorinė, kur visą arą kompiuterių ekranuose galima stebėti menkiausius pasikeitimus, registruoti įvairius techninius parametrus, analizuoti duomenis. Savo ruožtu, jau ne pagal projektą, o savo lėšomis, UAB „Kupiškio vandenys“ atnaujino gamybinį-buitinį pastatą“, – skelbiama pranešime.