Pelyšius jau paženklino vilkai

Dėl vilkų daromos žalos A.Kavoliūnas savo bandą pastaraisiais metais nuo pusantro šimto sumažino perpus. Dešimtmečius truko ūkininkų ir gyvulius laikančių kaimo žmonių vargai dėl vilkų daromų eibių ganyklose ir kasmet sodiečių patiriamų nuostolių. Gamtos saugotojai ir vilkų gynėjai nepavargdami tikino, kad čia tik gyvulių savininkų rūpestis, valstybė turi saugoti natūralią gamtą, išlaikyti biologinę įvairovę, saugoti ir gausinti vilkų populiaciją. Pagaliau pernai vasarą aplinkos ir žemės ūkio ministrai  sutarė, kad būtina nustatyti šalyje vieningą tvarką, kaip atlyginti nuostolius nuo laukinių žvėrių kenčiantiems kaimo žmonėms, gyvulių laikytojams, pasėlių augintojams. Pernai rudenį savivaldybės sudarė komisijas Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiuoti, patvirtino šių komisijų darbo reglamentą.

Pernai ši komisija jau turėjo darbo ir Kupiškyje, nuostolių atlyginimo už vilkų sudraskytus gyvulius sulaukė bene du ar trys rajono gyventojai. Šiemet, atrodo, komisija irgi turės ką veikti, nes jau darbuojasi ir vilkai.

Liepos pradžioje Medžiotojų ir žvejų draugiją pasiekė žinia, kad Kandrėnų kaime vilkai papjovė dvi avis. Dar šviežesnis faktas gautas iš Šimonių seniūnijos.

Šimonių girios pakraštyje, Pelyšių kaime, Kupiškio rajone ūkininkaujantis avių augintojas Alvydas Kavoliūnas vilkų  papjautas keturias avis aptiko liepos viduryje.

Vilkai labai anksti šiemet pradėjo slankioti ganyklose, A.Kavoliūno teigimu, kai šitaip nutinka, galima ruoštis neramiam rudeniui. Šįsyk nebegyvas dvi ėriavedes ir du jauniklius prie namų esančioje pievoje  šeimininkas surado anksti rytą. Nebūtų dar greitai ir pastebėjęs, jeigu ne šuniukai, abu nubėgę prie upelio ir kažką įnirtingai pradėję tąsyti. Tada ir pamatė, kad vienas ėriukas nusitemptas iki upelio, tik kojos likusios kyšoti. Nerado gyvulio galvos, išėsti ir ištampyti viduriai. Su krautuvu ūkininkas iš vandens beišgraibė tik liekanas.

Apie vilkų piktadarybes A.Kavoliūnas pranešė medžiotojams, veterinarijos tarnybai, savivaldybės Žemės ūkio skyriui. Laikinai vedėjo pareigas einantis Rimantas Bimbiris yra pernai savivaldybės sudarytos Medžiojamųjų gyvūnų  padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo komisijos pirmininkas.

Per kelis dešimtmečius, kai tik ėmėsi auginti avis, dėl vilkų A.Kavoliūnui teko nemažai vargų ir rūpesčių patirti. Išbandė daug įvairių apsaugos priemonių. Įsigijo modernią apsauginę tvorą, pats vėliau matė, kaip vilkai išmoko ją įsibėgėję peršokti. Vienais metais bene pusantro mėnesio budėjo naktimis ganykloje, sėdėdamas automobilyje,  pašaudydavo į orą, gąsdindavo plėšrūnus, degindamas laužą. Prie visko vilkai nesunkiai priprato, prisitaikė ir apdairiai vis momentą nutaikydavo ir pačiupdavo jauniklių.

Dabar jau kelerius metus ūkininkas ėriavedes su jaunikliais laiko prie pat  namų, nakčiai parvaro pašiūrėn, tvartelin. Bet ten joms karšta, išeina į lauką, sugula prie pamatų. Matyt tada vilkai jas ir šįkart bus nutvėrę.

Praėjusiais metais per visą sezoną vilkai pradangino 6 avinukus, pasak ūkininko, tai menkas nuostolis,  nes anksčiau papjaudavo ir po kelias dešimtis. Buvo tik vieneri ramūs metai, kai vilkai nelietė A.Kavoliūno avių. Kartais vilkus labiau masina pavieniai veršeliai ganyklose ar sodybose, į didesnes bandas nebeįsisuka.

Nuo praėjusių metų rudens įsigaliojusia tvarka, kai yra atlyginama savininkams už vilkų  ūkiniams gyvūnams padarytus nuostolius, A.Kavoliūnas dar nespėjo pasinaudoti. Tad dabar rūpestingai  užfiksavo nuotraukose vilkų paliktas piktadarybes ir pateiks medžiagą komisijai.

Medžiotojų turimais duomenimis, Šimonių apylinkėse daugiau vilkų išpuolių nebuvo. Vietos medžiotojai dar žiemą pastebėjo, kad prie šėryklų buvo pasirodę du vilkai, dabar tikėtina, jau yra ir jauniklių, kuriems reikės medžioklės pamokų, tad šimoniečiams dera būti atsargiems.

Gyvulių laikytojams pravartu žinoti ir apie tvarką, kuri nustatyta norintiems sulaukti kompensacijų už patirtus nuostolius.

Administracijos direktoriaus įsakyme rašoma, kad visi pranešimai apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą registruojami seniūnijose, o seniūnai per vieną dieną nuo pranešimo gavimo informuoja komisiją medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti. Komisijos nariai seniūno kvietimu vyksta į vietą nuostoliams įvertinti. Žalą būtina užfiksuoti nuotraukose, turėti įrodymų, kad gyvuliai tikrai yra to savininko, kad žvėrys tikrai sudraskė naminius gyvulius ir kad komisjos nariai galėtų tuo įsitikinti, jeigu gyvai iš karto neturės galimybių įvertinti situacijos.

Matas Žebrokas

A.Kavoliūno asmeninio albumo nuotrauka