„Pažįstamas ir nepažįstamas Lionginas Šepka“ – Vilniuje

Karštą liepos 18-osios popietę vilniečiai susirinko į drožinių ir fotografijų parodą „Pažįstamas ir nepažįstamas Lionginas Šepka“, surengtą Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje.

Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

Ekspoziciją gražiai sutvarkė Rokiškio krašto muziejaus darbuotojai. Paroda labai informatyvi. Gaila, kad nedidukės patalpos ir sudėtingas eksponatų pervežimas ribojo ir pačios parodos apimtį: buvo pateikta tik nedidelė L.Šepkos kūrybos, saugomos Rokiškio krašto muziejaus fonduose, dalis. Beje, tai – trečioji L.Šepkos kūrybos paroda Vilniuje. Paskutinioji buvo surengta 2009 m.

Susirinko pilna salė. Dauguma parodos dalyvių buvo Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ nariai. Jiems koncertavo klubo dainorėliai.

Renginį vedė Rokiškio krašto muziejaus muziejininkė Nijolė Aleinikovienė, plačiai ir įdomiai papasakojusi apie L. Šepkos gyvenimą ir kūrybą, apie tai, kokią įtaką jo darbai turėjo Lietuvos drožybos menui. Ji kvietė visus, norinčius labiau pažinti L.Šepką ir jo darbus, aplankyti dievdirbio ekspoziciją Rokiškio krašto muziejuje.

Kalbėjo ir L.Šepkos našlė Danutė Digrienė. Ji papasakojo apie drožėją, jo gyvenimo ir kūrybos savitą filosofiją.

Parodos atidarymo proga susirinkusiuosius sveikino Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė. Ji pagyrė Rokiškio muziejininkus už puikią L.Šepkos kūrybos ekspoziciją Rokiškyje ir pakvietė visus aplankyti šio krašto muziejų.

Vilniaus rokiškėnų klubo (VRK) „Pragiedruliai” pirmininkės pavaduotojas Algis Narutis (iš kairės), klubo narys Algimantas Stakėnas

Lankytojus sveikino Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys Virginijus Lukošiūnas. Anot jo, idėją surengti tokią parodą sostinėje pasiūlė Vilniaus savivaldybės meras Artūras Zuokas, pernai dalyvavęs Rokiškio miesto gimtadienio šventėje. V.Lukošiūnas pasidžiaugė, kad politiko žodžiai nesiskiria nuo darbų.

Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ vardu susirinkusiuosius pasveikinau ir aš. Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus direktorei Jolantai Paškevičienei linkėjau ir ateityje bendradarbiauti su Rokiškio krašto muziejumi ir dažniau rengti rokiškėnų kūrybos parodas: Rokiškio kraštas turi labai daug talentingų kūrėjų.

Anot J.Paškevičienės, dėl įtempto parodų tvarkaraščio L.Šepkos paroda bus eksponuojama tik dvi savaites. Muziejus turi labai daug užsakymų, parodos planuojamos net prieš pusantrų metų.

Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė padėkojo susirinkusiems ir pakvietė visus apžiūrėti parodą, neformaliai pabendrauti.

Nuolatiniai klubo pagalbininkai Vilius Naujikas ir Algimantas Stakėnas fotografavo renginį. Pateikiame keletą jų nuotraukų.

Kalbininkas, vertėjas, gydytojas, pedagogas, kultūros ir politikos veikėjas J.Šlapelis gimė 1876 m. balandžio 18 d. Kupiškio rajono Galsiškių kaime. Pradžios mokslus jis ėjo Šimonių mokykloje. Iš Mintaujos gimnazijos Jurgis buvo pašalintas už atsisakymą melstis rusiškai. 1906 m. J.Šlapelis baigė Maskvos universiteto Medicinos institutą. Tais pačiais metais su žmona Marija jis įsteigė knygyną (Dominikonų g. 11), kuris tapo lietuvybės ir demokratijos mokykla.

Gražutė Šlapelytė-Sirusienė, Marijos ir Jurgio Šlapelių dukra, susigrąžinusi nuosavybės teises į tėvų namą (Pilies g. 40), 1996 m. jį padovanojo Vilniaus savivaldybei: čia įrengtas muziejus.


Algis Narutis

Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininkės pavaduotojas