Finansuos Algirdo Valiušio komandos sukurtą Kupiškio VVG strategiją

Kupiškio vietos veiklos grupės asociacijos pirmininkas Algirdas Valiušis

Šiomis dienomis šalies miestai nagrinėja vidaus reikalų ministro Tomo Žilinsko pasirašytą įsakymą Dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašo sudarymo. Į šį sąrašą patekusieji džiaugiasi sėkme: jie sukūrė savo miesto veiklos strategiją, kurią finansuos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondas pagal investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Laimingųjų sąraše – tik 17 miestų: Zarasų, Rietavo, Anykščių, Biržų, Švenčionių, Visagino, Mažeikių, Kupiškio, Kaišiadorių, Jonavos, Garliavos, Prienų, Utenos, Pagėgių, Varėnos ir Šilutės.

Anot Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento vyriausiosios specialistės Lauros Bačinskienės, iš viso buvo pateiktos 59 paraiškos strategijos finansavimui gauti. Be minėtų 17 miestų, bus finansuotos 5 šalies didžiųjų miestų strategijos, o 24 rajonų centrų paraiškos buvo priskirtos rezervo kategorijai – tik rudenį paaiškės, ar bus finansuojama jų strategija ir kiek bus paskirta lėšų.

Likusios 13 paraiškų atmestos kaip nefinansuotinos.

Kupiškio miesto 2016-2023 metų vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirta 477 425, Anykščių – 422 921 Eur. Visų išvardintų miestų didžiausia suma teko Utenai (1 268 700), mažiausia – Pakruojui (327 863). Rokiškio miesto strategija pateko į rezervą.

Kupiškio vietos veiklos grupės asociacijos pirmininkas Algirdas Valiušis patenkintas valdybos ir visos asociacijos narių darbu: pasirinkta ir suplanuota miesto plėtros strategija.

Anot pirmininko, pinigai penkeriems metams nėra labai dideli, bet vis tiek smagu, kad Kupiškio strategija patvirtinta: miesto bendruomenių nariai sės rengti projektų – parengta strategija turi būti įgyvendinta.

– Tai dar vienas nemažas žingsnis pirmyn. Pusės milijono suma pagražės Kupiškis. Džiaugiuosi kad miesto veiklos grupės nariai pasirinko teisingą kelią, – temainfo.lt sakė Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas.
 

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotr.