Pašventintas dar vienas Kupiškio krašto Dijokalnio ąžuoliukas

Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos savanoriai tęsia darbus, skirtus savo krašto etnokultūros paminklui išsaugoti. Šiais metais ne tik aplankytas Dijokalnis, tvarkyta jo teritorija, bet pakeliui įrengtos nuorodos, nevietiniams folkloro mėgėjams padėsiančios lengviau rasti kelią į kalną.

Žygeivius – kaip ir pernai – prie kalno lydėjo folkloristas, grupės „Skylė“ bosistas bei folkroko grupės „Atalyja“ įkūrėjas Gediminas Žilys. Svečiui iš Vilniaus be galo džiugu, kad kalną lanko ir juo rūpinasi vietiniai gyventojai. Susirinkusiuosius Gediminas mokė sutartinių, supažindino su baltiškais papročiais ir apeigomis.

Jau tradicija tapo jauno ąžuoliuko, išdygusio ant Dijokalnio, šventinimas. Pagal senas legendas, ant šio kalno augo didelis ąžuolas, siejamas su kalno dievu Dijoku. Naujas medelis tarsi liudija kalno prisikėlimą, naujos Alizaviečių legendos pradžią.

Kalno viršūnėje degant šventai ugniai jaunimas skaitė įvairias lietuvių liaudies sakmes – taip įprasminta paveldo objekto svarba, jaunai kartai priminta mūsų senolių išmintis.

Kalno lankytojus labai nudžiugino sudygę pernai apeigoms naudoti ir šalia Dijokalnio ąžuolo išberti rugiai. Tai tarsi patvirtina, kad įdėtas triūsas visada sunokina vaisius.

Nusileidusios nuo kalno bendruomenės laukė piknikas:  ant laužo kepė dešrelėis. Čia buvo diskutuojama apie tokio etnokultūrinio paminklo svarbą – galią sujungti ir vienyti bendras idėjas. Alizaviečiai tikisi, kad kalnas vėl taps miestelio dalimi, skatinančia darnesnį, tikresnį bei artimesnį tarpusavio bendravimą.

Paulius Briedis