Pasitikėkime savimi, pasitikėkime Lietuva!

„O Lietuva mano!.. Kaip ištylėti,

Kaip išlaikyti man laimę tą –

Jausti Tave, matyti, mylėti,

Būt su Tavim visada visada…”

Janina Degutytė

 

Mieli kupiškėnai!

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga nuoširdžiai sveikiname visus Kupiškio  rajono žmones. Kovo 11-oji primena, kokią didingą Lietuvos istoriją kuriame mes patys. Tad tęskime gražios, išsvajotos Tėvynės kūrybą. Pasitikėkime savimi, pasitikėkime Lietuva. Būkime atsakingi, vieningi. Meilės ir pagarbos savajam kraštui.

Linkime džiaugsmo, dvasinės ramybės, sveikatos,  nuoširdaus bendravimo ir supratimo.

Lai  brangią šventę lydinti pavasario gamta sušildo mūsų jausmus, stiprina tikėjimą ir viltį.

 

TS-LKD Kupiškio skyriaus taryba

Užsk. nr. A17-8