Pasaulio kalbininkų į Salas pakviestas virtuozas M. Levickis priviliojo minią žmonių

Išprašytieji iš salės

Rokiškio rajono Salų miestelio tarptautinė kalbotyros vasaros mokykla „Academia Grammaticorum Salensis Quinta Decima“, kasmet pateikianti siurprizų, pateikė ir šiemet – akordeonininko virtuozo Martyno Levickio koncertą. Į jį – beje, nemokamą – klausytojai buvo kviečiami liepos 31-osios pavakare.

Prieš koncerto pradžią nuo Kamajų artėjant į Salas tikrą šoką kėlė ištisais eskortais iš miestelio lekiantys automobiliai. Spėliojom: arba labai pavėlavom, arba M. Levickis neatvyko?

Ir jau visiškai nieko negalėjai suprasti įvažiavęs į Salas ir pamatęs tokią grūstį automobilių: iš abiejų pusių jais buvo nustatyta pagrindinė gatvė, gatvelės šalia dvaro, automobilių stovėjimo aikštelė prie bažnyčios. Daugybė žmonių būriavosi prie Salų dvaro ir jo parke: vieni stoviniavo privažiuojamame prie dvaro plačiame take, kiti liko klausytis koncerto susėdę ant parko suolų ar specialiai suneštų puošnių krėslų ir tarybinių laikų valgyklų kėdžių, treti klojosi pievoje paklotus ir sėdo ant jų, ketvirti keliavo prie ežero, kur koncerto nė nebesigirdėjo, o, va, penktieji ir buvo atsisakiusieji likti Salose – išvažiavę namo. Visų šių kategorijų žmonės – nepatekusieji į koncertą. Jų buvo daug – apie pusantro šimto. O gal ir daugiau?..

– Kai ėmė leisti į salę, neskubėjome: vieniems užteko sėdimų vietų, kitiem jų neliko, stovėjom. Netikėtai išgirdome: kol neišeisime iš salės visi stovintieji, koncertas neprasidės. Tai buvo smūgis! Tai buvo… gestapas: mus, patekusius į Martyno Levickio koncertą, išvarė… – pasakojo moteris.

– Aš parlėkiau anksčiau iš darbo, skubėjau, ruošiausi ir… nepatekau į koncertą. Mus, net vietinius, išvarė. Vienas žmogus sakė 200 km sukorė ir į koncertą nepateko, bet apmaudu ir man, Salose gyvenančiai, vietinei išvarytai iš salės, – kalbėjo salietė.

 

Ar kirto Salose M. Levickio „markė”?

Žinoma, sunku sutikti su tais, kurie teigė, kad po šio koncerto M. Levickio „markė” kris. Ir mažam aišku, kad esant tokiam karščiui seno priplėkusio dvaro sausakimšoje salėje muzikantui sunku koncertuoti, bet dar sunkiau šiam viso pasaulio mylimam muzikantui susigadinti „markę” Salose.

Kai po maždaug valandą trukusio koncerto šiek tiek atsikvėpęs muzikantas išėjo iš dvaro, daugybė žmonių tebelaukė jo, prašė nusifotografuoti kartu. M. Levickis niekam neatsakė – nei žiloms moterims, nei jaunoms panelėms. Kaip teigia jo gerbėjai, Martynas labai noriai bendrauja su klausytojas ir turi šventą tradiciją dalinti autografus. Koncertavęs bene 40 pasaulio valstybių ir tokiose egzotiškose kaip Meksika, Kinija, Japonija, Pietų Korėja M. Levickis nepasididžiavo atvažiuoti į Salas, į dvarą, kurį pelėsiai jau būtų sugraužę, jei ne lingvistai, parasparnininkai, kino kūrėjai – savo renginiais dvarą darantieji vis mielesnį, žinomesnį. Tikėtina, kad rajono ir šalies valdžia naktimis negali užmigti dėl to, kad dienomis pamiršta savo dėmesį nykstančiam Salų dvarui.

Išvažiuodamas M. Levickis mojo pro automobilio langą, ir jam mojo žmonės.

 

Kviečia kiti renginiai

Šiandien, rugpjūčio 2 d. 18 val., Salose koncertuos „Baltijos gitarų kvartetas“, kartu su kontrabosininku Vyčiu Nivinsku ir multiinstrumentininku Sauliumi Petreikiu grosiantis įkvepiančią įvairių stilių muziką nuo baroko iki roko.
Rytoj – mažiesiems žiūrovams skirtas „Stalo teatro“ spektaklis „Pasaka apie karalius“. Spektaklyje naudojama grafoprojektoriaus technika ir kompozitorės Snieguolės Dikčiūtės gyvai atliekama muzika nukels žiūrovus į lietuvių pasakų pasaulį pas karalius ir sužadins ne tik mažųjų lankytojų jausmus ir emocijas. 
Visi festivalio koncertai yra nemokami.

 

Įvairių šalių kalbininkai
„Salų muzikos festivalį rengia kalbininkai, iš įvairių šalių kasmet jau penkioliktus metus iš eilės Salose susirenkantys į kalbotyros vasaros mokyklą. Šių metų Salų kalbotyros mokyklos tikslas – informuoti apie lietuvių kalbos ir baltų kalbų srityje atliekamus tyrimus, apie lietuvių kalbos istorijos tyrėjams prieinamus elektroninius resursus ir apie kognityvinių mokslų, formaliosios semantikos, galimą įnašą į lietuvių kalbos ir baltų kalbų tyrimus.

Vasaros mokyklą sudarys trys dalys. Pirma – tai paskaitų ciklas, kuriame žymūs formaliosios semantikos, kuri šių metų mokykloje bus pristatyta išsamiau, atstovai kalbės apie tai, ką jų pasiektos įžvalgos ir metodai gali duoti natūralių kalbų, o ypač lietuvių kalbos ir baltų kalbų, tyrimams. Antra – tai mokslinės dirbtuvės, kuriose baltų kalbų tyrėjai iš įvairių užsienio šalių ir iš Lietuvos pristatys aktualius lietuvių kalbos fonologijos, morfologijos, morfosintaksės, sintaksės ir semantikos tyrimų rezultatus ir bus diskutuojama pranešimuose iškeltais teoriniais klausimais. Trečia – tai mokslinės dirbtuvės, kuriose bus apžvelgti ir kritiškai vertinami lietuvių kalbos ir baltų kalbos istorijos tyrėjams prieinami ištekliai, ypač elektroniniai, ir bus diskutuojama apie tai, kaip juos optimizuoti, kokiais metodais remtis, kad jie atneštų kuo daugiau naudos lituanistiniams ir baltistiniams tyrimas; bus aptarta, kas šioje srityje pasiekta, kokios svarbiausios užduotys ateičiai. Visas įvairius aktualius lituanistinių tyrimų problematikos aspektus atspindintis renginys tęs nuo 2004 m. Salose rengiamų, akademiniame pasaulyje jau išgarsėjusių vasaros mokyklų Academia Grammaticorum Salensis tradiciją”, – teigiama pranešime spaudai.

Salų kalbotyros mokyklą rengia asociacija „Academia Salensis“, Vilniaus universitetas, renginius remia Lietuvos mokslo taryba, VU Mokslo skatinimo fondas, Lietuvos kultūros taryba, Kamajų seniūnija ir Salų bendruomenė.

 

Parengė Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotraukos

[gallery_box]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_levickio_koncertas_salose_2.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_levickio_koncertas_salose_3.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_levickio_koncertas_salose_4.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_levickio_koncertas_salose_5.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_levickio_koncertas_salose_6.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_levickio_koncertas_salose_7.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_levickio_koncertas_salose_9.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_levickio_koncertas_salose_10.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_levickio_koncertas_salose_11.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_levickio_koncertas_salose_12.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_levickio_koncertas_salose_13.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_levickio_koncertas_salose_14.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_levickio_koncertas_salose_15.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_levickio_koncertas_salose_16.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_levickio_koncertas_salose_17.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_levickio_koncertas_salose_18.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_levickio_koncertas_salose_19.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_levickio_koncertas_salose_20.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_levickio_koncertas_salose_21.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_levickio_koncertas_salose_22.jpg” descr=”” title=””]

 

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_levickio_koncertas_salose_24.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]