Pasaulio anykštėnai: švęsti taip, kad darbai nepasimirštų

Kiekviena šventė turi savo akcentą. Kas labiausiai sustiprino Anykščių miesto šventę „Po gimtinės laja”, net sunku pasakyti – tiek daug renginių, tiek daug geros nuotaikos.

Istorijai jau visada išliks VIII Pasaulio anykštėnų suvažiavimas.

Du profesoriai – Tomas Ladiga (iš kairės) ir Antanas Tyla

Kažin ar kuris kitas rajonas turi bendriją, vienijančią pasaulio kraštiečius. Anykštėnai turi. Tokia visuomeninė organizacija buvo įkurta 1992 m. liepos mėnesį Anykščiuose vykusiame I Pasaulio anykštėnų suvažiavime. Bendrai veiklai ji telkia visuose pasaulio kraštuose, Lietuvoje ir gimtinėje gyvenančius anykštėnus. Iki 2004-ųjų suvažiavimas buvo šaukiamas kas ketveri, o po to – kas treji metai.

Tuomet I suvažiavime Bendrijos pirmininku buvo išrinktas Vilniaus anykštėnas, istorijos mokslų habilituotas daktaras profesorius Antanas Tyla, bendrijai pirmininkavęs 24 metus.

VIII Pasaulio anykštėnų suvažiavimui prof. A.Tyla pateikė pastarosios kadencijos veiklos ataskaitą, kuri atitiko bendrą suvažiavimo ir anykštėniškos veiklos nuotaiką: jaukus ir mielas Anykščių kraštas ir miestas reikalauja ne tik meilės, gražių prisiminimų, bet ir nuolatinio dėmesio, rūpesčio, globos, kad po šilų ir girių laja būtų malonu ne tik sugrįžti, prisiglausti, bet ir gyventi. Tokį raginimą dar iki suvažiavimo platino Pasaulio anykštėnų bendrijos valdyba.

Suvažiavimas pagerbė bendrijos pirmininką prof. A.Tylą, padėkojo jam už ilgametę veiklą, naujuoju pirmininku paskirdamas prof. Tomą Ladigą. Miesto šventės atidaryme šią žinią miestui pranešė rajono meras Kęstutis Tubis.

Prof. A.Tyla, lydimas naujo pirmininko, lipo į sceną ir kalbėjo žmonėms, į šventę susirinkusiems taip gausiai, jog jų netalpino Kultūros centro aikštė: anykštėnai būrėsi ir už gatvės, Antano Baranausko skvere.

– Antikos veikėjas Periklis savo laiku rašė: „Žmogaus laimė gimsta iš laisvės, o laisvė gimsta iš narsos.” Ir labai prasminga šią Anykščių miesto šventę, kurią jau švenčia 15 kartą šis miestas, prisiminti tuos, kurie pradėjo miesto gyvenimą. Tuo pačiu tai yra ir prisiminimas savo bendraamžių.

Kazimiero Jogailaičio raštuose paminėtas pirmą kartą Anykščių vardas. Tuo pačiu minimas ir Kazimieras Jogailaitis. Anykščių kraštas visada turėjo narsos siekti laisvės, o per laisvę – laimės. Laukuose ir kapuose pilna paminklų žuvusiųjų, kurie siekė savo laimės per laisvę.

Sveikinu anykštėnus miesto šventės proga. Sveikinu Anykščių garbės piliečius. Sveikinu visas Onas, Onutes ir Oneles. Būkit pasveikinti visi anykštėnai su gražia miesto švente, ir paverskite ją gražaus tarpusavio bendravimo švente. Pats gražiausias jausmas – bendrauti tarpusavyje. Iš šito jausmo atsiranda dideli ir maži, bet labai svarbūs darbai. Geros jums šventės! Ačiū, kad pakvietėte pabūti šioje kilnioje jūsų šventėje, – kalbėjo prof. A.Tyla.

Skelbdamas žmonėms naują Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininką muzikologą, Kauno anykštėnų klubo pirmininką prof. T.Ladigą meras K.Tubis linkėjo jam būti tokiu pat aktyviu ir naudingu Anykščiams, kaip ir jo pirmtakas.

– Man gera čia sugrįžti. Kaip, tikriausiai, ir jums čia gera sugrįžt ir gera gyvent. Man čia miela būt, kaip, tikriausiai, ir jums čia miela būti. Man gražu čia. Kaip, tikriausiai, ir jums. Tai ir bandykime gyventi grožėdamiesi, džiaugdamiesi ir dirbdami, – kalbėjo prof. T.Ladiga.

Ir ragino jis šiomis dienomis švęsti. Švęsti taip, kad darbai nepasimirštų.

Pasaulio anykštėnų laukia kilnus darbas. Suvažiavime Bendrija paskelbė akciją „Anykščių istorijos vartai“. Tai siekis pakeisti aukščiausios Lietuvoje Šv. Mato bažnyčios paradines duris. Jos turėtų tapti ypatingomis, meniškai vertingomis, simbolizuojančiomis anykštėnų kūrybos dvasią, žemiškų ir dangiškų lūkesčių jungtį, virstų monumentaliu meno kūriniu, garsinančiu Anykščius. Taip skelbia Pasaulio anykštėnai.

 

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotr.