Pareigūnės – „Sniego gniūžtės“ stovykloje

„Sniego gniūžtė“ – tai jaunimo programa, kuri daugiausia dėmesio skiria prevencijai bei padeda ugdyti bendravimo, vadovavimo įgūdžius, skatina jaunimą linksmintis be svaigalų. Tai ypač aktualu šių dienų jaunimui. Ši programa prasidėjo 1974 m. Ilinojaus valstijoje (JAV) kaip prevencinė operacija (operation SNOWBALL), skirta kovai prieš AIDS, žalingus įpročius, paauglių nusikalstamumą.

Lapkričio 6–8 dienomis Rokiškio rajono Obelių gimnazijos jaunimas organizavo jau ketvirtąją „Sniego gniūžtės“ stovyklą. Į ją pakvietę Panevėžio apskrities VPK Rokiškio rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnes Agnę Macijauskaitę ir Enriką Pavilonienę, jaunuoliai diskutavo apie alkoholio daromą žalą ir testinę atsakomybę.

Kartu su pareigūnėmis atvykę anoniminių alkoholikų grupės „Vilties kibirkštėlė“ atstovai papasakojo savo gyvenimo istorijas, paliesdami ne vieno iš susirinkusiųjų širdis. Jaunuoliai jiems turėjo nemažai klausimų, domėjosi, kaip padėti į bėdą patekusiems artimiesiems.

„Sniego gniūžtės“ programą planuoja ir įgyvendina patys paaugliai. Jiems daug lengviau sukurti bendraamžiams malonią aplinką, kuri nėra nuobodi ir kartu skatina nevartoti svaigalų. „Sniego gniūžtė“ –  tęstinė prevencinė programa, grindžiama principu „jaunimas –  jaunimui“.

 

Karolina Miganovičienė