Pareigūnė Gintarė Šližytė žinias tobulins Prancūzijoje

Per pastaruosius metus Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono policijos komisariatas suaktyvino prevencinę veiklą, bendradarbiavimą su Kupiškio jaunimo centru – tai davė puikių darbo vaisių. Buvo pateiktos dvi projektinės paraiškos prevencinei veiklai su jaunimu ir abi sėkmingai įgyvendintos, o komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė, bendruomenės pareigūnė Gintarė Šližytė pakviesta atstovauti Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono policijos komisariatui tarptautiniuose mokymų kursuose Karkasono mieste, Prancūzijoje.

Liepos 12-19 dienomis vyksiančius kursus dirbantiesiems su jaunimu organizuoja Karkasono jaunimo ir kultūros namai. Mokymų tikslas – tarptautinėje grupėje dalintis gerąja ir sėkminga institucijų, dirbančių su jaunimu, patirtimi; mokytis naujų prevencinio darbo metodų tolerancijos, tarpkultūrinio bendradarbiavimo, nuomonių įvairovės, patyčių, lyčių lygybės, terorizmo ir nusikalstamumo prevencijos bei kitais klausimais.

Tarptautiniuose mokymuose dalyvaus Estijos, Belgijos, Lietuvos, Prancūzijos, Italijos, Rumunijos, Ispanijos atstovai. G.Šližytė tarptautiniuose mokymuose dalinsis Kupiškio rajono policijos komisariato prevencinės veiklos, sėkmingo jaunimui skirtų projektinių veiklų 2014 m. įgyvendinimo patirtimi.

Pareigūnė jau dalyvavo pirmame darbo grupės, vykstančios į tarptautinius mokymus, susitikime. Jame aptartos kitoms valstybėms pristatomos mokymo sritys, įvertinti darbo metodai, gerosios patirties dalinimosi ypatumai. G.Šližytė mokymuose Prancūzijoje tikisi įgyti naujų kompetencijų ir pasisemti minčių bei idėjų darbui su gyventojų bendruomenėmis ir jaunimu, užmegzti tarptautinę partnerystę ateities projektams.

 

Karolina Miganovičienė

Panevėžio apskrities VPK Komunikacijų skyriaus vyresnioji specialistė