Papildomi etatai – socialinių darbuotojų padėjėjams

Kupiškio rajono  tarybos sprendimu Šv. Kazimiero vaikų globos namų darbuotojų pareigybių skaičius padidintas 1,5 etatu, ir nuo sausio 1 d. šioje įstaigoje bus formuojamas 23,25 etato darbuotojų, įdarbintų pagal Darbo sutartį bei gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, kolektyvas.

Paketurių kaime veikiančiuose Vaikų globos namuose gyvena 30 globotinių, mažiausiam – 2,5 mėnesio.

– Kas draudžia turėti pavaduotoją? – klausė Tarybos narys Zigmantas Aleksandravičius (asociacija „Kupiškio kraštą keiskime kartu”).

Tą patį klausimą temainfo.lt uždavė ir Šv. Kazimiero vaikų globos namų direktorius Petrui Remeikiui.

– Administracijoje žmonių užtenka. Stengiamės, kad kuo daugiau darbuotojų rūpintųsi vaikais, – sakė jis.

Papildomai įsteigtus etatus užims socialinių darbuotojų padėjėjai.

 

Rita Aukščionytė