Panaikinti etatą – antras Rokiškio rajono tarybos opozicijos bandymas

Antrą kartą

Birželio 23-osios Rokiškio rajono tarybos posėdžio darbotvarkėje vėl įtrauktas klausimas dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Rimanto Velykio atleidimo iš pareigų (pareiškus nepasitikėjimą juo). Pirmą kartą šį klausimą planuota svarstyti 2016 m. lapkričio 25 d. posėdyje, bet netikėtai susirgęs R. Velykis atgulė į ligoninę.

– Buvau tuomet jo aplankyti ir mačiau, jog iš tiesų rimtai serga. Vadovaudamiesi žmoniškaisiais ir krikščioniškaisiais principais siūlymą atsiėmėme –temainfo.lt sakė rajono Tarybos opozicijos atstovas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas Stasys Meliūnas.

 

Nereikalinga pareigybė…

Savivaldybės administracijos direktorius pavaduotojas yra valstybės tarnautojas, į šias pareigas kadencijos laikui skiriamas administracijos direktoriaus siūlymu, rajono mero teikimu ir rajono Tarybos sprendimu. Tai politinio pasitikėjimo pagrindu gaunamas darbas.

Rokiškio rajono tarybos opozicija mano, jog tai visiškai nereikalinga kėdė. Be to, Vietos savivaldos įstatymas neįpareigoja formuoti šios pareigybės.

– Įvertinę visas rajono ekonomines aplinkybes, biudžeto lėšų sudėtingą situaciją, manome, jog būtina šį etatą naikinti ir taupyti rajono pinigus, – teigė S. Meliūnas.

Teikti Tarybai tokį siūlymą opoziciją paskatino ir tai, kad administracijos direktoriaus Valerijaus Rancevo metinėje ataskaitoje nė sakiniu neužsiminta, kokios veiklos sferos priskiriamos pavaduotojui, už ką jis atsakingas.

 

Kiek sutaupytų?

– Etatų struktūroje administracijos direktoriaus pavaduotojo etatas net nėra kitų etatų jungtimi. Rimantas Velykis apsoliučiai nepasižymi veiklumu. Kam išlaidauti? – kalbėjo S. Meliūnas.

– Kiek rajonas sutaupytų?

– Neskaičiavome. Bet nemanau, kad pavaduotojo atlyginimas mažas. Turime tobulėti tiek vadybine, tiek struktūrine prasme. Tikime rajono Tarybos protingumu, – sakė jis.

Darbo užmokesčio lentelėje skelbiama: administracijos direktoriaus pavaduotojo vidutinis metinis darbo užmokestis 1726 Eur. Ši suma beveik per pus didesnė už skyriaus vedėjo pavaduotojo atlyginimą.

 

Balsadėžė jau laukia

– Jau pastatyta balsadėžė, – vakar pranešė temainfo.lt skaitytojas.

Sudaryta ir šiandien bus patvirtinta R. Velykio atleidimo iš pareigų balsų skaičiavimo komisija. Jos sudėtyje – Jūratė Masteikienė (Lietuvos socialdemokratų partija), Andrius Burnickas (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Stasys Mekšėnas (Rokiškio krašto koalicija ,,Už laisvę augti“), Zenonas Viduolis (Darbo partija), Vilius Pliuškis (partija „Tvarka ir teisingumas“) ir Virginijus Lukošiūnas (Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)).

Norint panaikinti etatą R. Velykis turi būti atleistas iš darbo. Kažin ar Tarybos valdančioji dauguma užsidegs noru taupyti ir atleis saviškį iš pareigų.

Posėdyje nedalyvaus
– Kaip vertinate opozicijos siūlymą naikinti jūsų etatą?
– Nelabai suprantu tokių ketinimų. Man niekas jokių priekaištų dėl darbo nepareiškė. Kuo aš neįtikau, įvardinta nėra. Klausimą pateikia Antikorupcijos komisijos pirmininkas. Nežinau, koks čia ryšys.
– Ar esate parengęs gynybos kalbą?

– Nedalyvausiu Tarybos posėdyje. Man buvo atlikta akies operacija; tebesu nedarbingas.

 

Kaip yra kitur?

Kupiškio rajono administracijos direktorius dirba be pavaduotojo, Anykščių – pernai iš pareigų atsistatydino pats, ir Taryba balsavo už naują.

 

Rita Briedienė

temainfo.lt archyvo asociatyvi nuotr.