Pagerbtas skapiškėno Jono Vytauto Uzielos atminimas

Vasario 24 d. sukanka lygiai metai, kai eidamas 98-uosius mirė Kupiškiui, o ir visai Lietuvai žinomas Skapiškio teatro „Stebulė” aktorius Jonas Vytautas Uziela.

Praėjusį šeštadienį artimųjų intencijomis šventas Mišias aukojo Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijos bažnyčios adm. klebonas Albertas Kasperavičius. Jam patarnavo J. V. Uzielos provaikaitis Rokas.

Taip sutapo, kad vasario 22 d. katalikų Bažnyčia švenčia šv. Petro, pirmojo katalikų popiežiaus, Sosto šventę.

– Ta diena mums primena, kad turime Dievo vietininką žemėje. Meldžiamės už popiežių, – pamoksle kalbėjo klebonas, priminęs: žvejas Simonas, Jono sūnus, gavęs Petro vardą, buvęs neramios sielos žmogus.

Anot klebono, toks buvo ir J. V. Uziela: siela degė nuoširdumu teatrui ir savo parapijai.

Tokia jau diena paskirta išeiti: po Sosto šventės – teatrališkosios Užgavėnės, o jau tada – didžioji Gavėnia iki Velykų. Mišios už J. V. Uzielą, sakytum, – liturginio kalendoriaus skaitymas.

O po Mišių – tikrų tikriausia vėtra, kapinėse nežiemiškai visus talžiusi lietumi. Visgi kapas nuklotas gėlėmis ir žvakutėmis, pagerbtas giesmėmis.
Kaip ir dera tokią dieną, J. V. Uzielos artimieji ir bičiuliai rinkosi gedulingų pietų: skapiškėnai turi salytę virš parduotuvės. Visi kalbėjo apie senolį – tokį vardą J. V. Uziela turėjo daugybę metų.


Rita Briedienė
Autorės nuotr.