Padidintas direktoriaus Mariaus Mališausko atlyginimas

Kažkodėl atrodė, kad Kupiškio rajono tarybos opozicijai nepatiks gruodžio 17 d. posėdžiui pateiktas sprendimo projektas „Dėl priemokos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui paskyrimo”.

– Kas iniciatorius? – apie šį projektą paklausė Tarybos narys Valentinas Beinoris (asociacija „Kupiškio kraštą keiskime kartu”).

– Meras, – atsakė posėdžio vedėjas, Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas.

Tarybos nariams , ko gero, lengviau buvo apsispręsti, kai buvo išvardintos sumos, kokias uždirba aplinkinių rajonų savivaldybių administracijos direktoriai, beje, daugelis turinčių po vieną ar du pavaduotojus, gaunantys priemokas.

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atlyginimas – 2 014 Eur, turi pavaduotoją, gyventojų skaičius 26 479;

Rokiškio – 1 532 Eur, turi pavaduotoją, gauna 18 proc. priedą, gyventojų – 32754;

Pasvalio – 2 093 Eur, turi pavaduotoją, gyventojų – 26663;

Anykščių – 1 348 Eur, turi pavaduotoją, gyventojų – 26898.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mariaus Mališausko atlyginimas buvo bene mažiausias Lietuvoje, ir jis siekė 1 135 Eur. Jis neturi pavaduotojo; rūpinasi 19067 kupiškėnų reikalais.

M.Mališauskui atlyginimas padidintas 25 proc., arba 283 Eur, ir nuo sausio 1 d. jis sieks 1418 Eur.

 

Rita Aukščionytė

Emilijos Briedytės nuotr.