Obelių šile tikrai virė mūšis

Liepos 11 d. rokiškėnai paminėjo Obelių šilo mūšio 77-ąsias metines.
Kaip pasakoja TS-LKD Rokiškio skyriaus, gausiai dalyvavusio renginyje, atstovas Satsys Meliūnas, idėją deramai pagerbti drąsius partizanus subrandino ir ėmėsi įgyvendinti Obelių muziejaus įkūrėjas Andrius Dručkus, Rokiškio krašto muziejaus istorikas Valius Kazlauskas bei Obelių bendruomenė.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Obelių Šv. Onos bažnyčioje.

– Kovotojams už Lietuvos laisvę pagerbti į mūšio vietą – Obelių šilą – susirinko Laisvės kovų veteranai, Laisvės sąjūdžio dalyviai, šauliai, politiniai kaliniai, tremtiniai, jaunieji šauliai, skautai, moksleiviai, kariškiai, muziejininkai, kultūros, švietimo darbuotojai, rajono savivaldybės administracijos atstovai, politikai.

Gausiai susirinkusiems renginio dalyviams organizatoriai išradingai inscenizavo tuometinį mūšį. Jis „virė” labai tikroviškai: aidėjo tikrų tuometinių kovinių šautuvų, pistoletų šūviai, tratėjo automatinių ginklų serijos. Buvo panaudoti Špagino, Dekteriovo, Parabelum, „šmaiser” sistemų originalūs ginklai.

Ir partizanus, ir enkėvėdistus vaidinantys „mūšio” dalyviai dėvėjo labai tikslai atkurtomis uniformomis, paženklintomis karinės amunicijos detalėmis.

Teatralizuotas mūšis paliko didelį įspūdį. Po jo prisiekė jaunieji šauliai, vadovaujami Algio Veikšio ir Jolantos Paukštienės. Buvo sakomos iškilmingos kalbos, reiškiamos padėkos renginio organizatoriams, dalyviams perpasakoti istoriniai įvykiai. Renginys baigėsi Obelių muziejuje, konferencija „Partizanų kovos Rokiškio krašte”.

1945 m. ties Obelių ežeru, šile, NKV ir sovietinės armijos pajėgos pasalūniškai apsupo ir užpuolė Lietuvos laisvės gynėjus. Įvyko mūšis. Nors partizanų jėgos prieš sovietinės reguliariosios armijos kareivius buvo labai nelygios, bet veikdami ryžtingai ir drąsiai, vadovaujami sumanių vadų Balio Vaičėno (slapyvardis Lordas), Balio Pupeikio (Tauras), partizanai suklaidino enkėvėdystus, išvengdami praradimų, sėkmingai pasitraukė į saugią vietą – taip laimėdami šį mūšį”, – pasakoja S.Meliūnas.

TS-LKD Rokiškio skyriaus pirmininkės, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytojos Dijanos Meškauskienės iniciatyva, į Obelių šilo mūšio 70-ųjų metinių minėjimą buvo nuvežta Gedimino pilies bokšto vėliava, šiai gimnazijai tekusi 2014 m.
– Juk kovotojų už laisvę svajonė ir buvo trispalvė Gedimino bokšte, – sakė D.Meškaiuskienė.

temaininfo.lt
Rokiškio krašto muziejus specialisto Valiaus Kazlausko nuotr.