Obelių garbės piliečio vardas – Donatui Smalinskui

Rugsėjo 13 d. Obeliai minės 505-ąsias metines. Pats iškiliausias šventės akcentas – Obelių garbės piliečio vardo suteikimas. Ši garbė bus teikiama buvusiam obeliečiui, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkui Donatui Smalinskui. Jo didžiausiomis pastangomis buvo pastatytas ir šiemet iškilmingai atidengtas  Obelių paminklas, skirtas 1941 m. birželio sukilėliams ir sovietinio teroro aukoms atminti ir pagerbti.

D.Smalinskas gimė 1963 m. vasario 2 d. Ritos ir Vincento Smalinskų šeimoje; 1981 m. baigė Obelių vidurinę mokyklą.

1981–1986 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą (diplominis darbas „Rokiškio rajono vietovardžiai“), dalyvavo Universiteto kraštotyrininkų klubo „Romuva“ veikloje, kraštotyros ekspedicijose rinko medžiagą apie tarmes, straipsnius kalbos klausimais spausdino rajono laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“.

1986–1990 m. dirbo Vilniaus Antano Vienuolio vidurinės mokyklos, 40-osios vidurinės mokyklos (dabar „Minties“ gimnazija) lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju, 1993–1994 m. tuometiniame Vilniaus pedagoginiame institute dėstė kalbos kultūrą ir retoriką.

1990–1995 m. dirbo Kultūros paveldo inspekcijos Valstybinės kalbos inspekcijos viršininku, 1995– 2001 m. – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Kalbos inspekcijos viršininkas, nuo 2002 m. iki šiol – Valstybinės kalbos inspekcijos viršininku.

D. Smalinskas yra Valstybinės kalbos įstatymo projekto rengimo darbo grupės vadovas, kitų teisės aktų projektų rengimo darbo grupės narys, lietuvių kalbos olimpiadų vertinimo komisijos narys, VU Filologijos fakulteto bakalauro darbų gynimo komisijos pirmininkas.

Nuo 1990 m. jis dalyvauja LRT radijo rengiamose kalbos valandėlėse, skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose, Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro, Lietuvos juriskonsultų asociacijos, Teisingumo ministerijos Mokymo centro, Energetikų mokymo centro, Ekonomikos mokymo centro, valstybės tarnautojų mokymo centro „Dainava“ seminaruose, buvo „Gimtosios kalbos“ žurnalo redakcijos kolegijos narys; Tarptautinės gimtosios kalbos dienos renginių vedėjas ir vienas iš organizatorių.

D.Smalinsko vadovaujama Kalbos inspekcija valstybės institucijų konkurse „Viešojo sektoriaus apdovanojimai“ 2007 metais laimėjo pirmą vietą.

Nuo 2009 m. D.Smalinskas aktyviai dalyvauja Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ veikloje: vedė klubo narių jubiliejinius vakarus, tarmišką vakaronę, klubo metinius susirinkimus, literatūrinius susitikimus, padėjo organizuoti kitus renginius, yra klubo tarybos narys.

Nuo 2012 m. įsitraukė į paminklo 1941 m. birželio sukilėliams ir sovietinio teroro aukoms atstatymo darbus: sutelkė visuomenę bendram darbui, organizavo 6 renginius Vilniuje, Rokiškyje ir Obeliuose, ieškojo statybos rėmėjų ir aukotojų, sudarė ir išleido leidinį „Obelių paminklas“, administruoja interneto svetainę www.Obeliupaminklas.lt.

D.Smalinsko ir jo žmonos Gražinos šeimoje – dukterys Monika ir Kotryna. Jo pomėgiai –  poilsis gamtoje, kelionės, fotografija.

D. Smalinskas – ketvirtasis Obelių krašto garbės pilietis. Šis vardas suteiktas Obelių gyventojams, aktyviems visuomenininkams Romui Kundeliui, Alfredui Viktorui Gaudzei bei Vilniuje gyvenančiam verslininkui Irmantui Kubiliui.

 

temainfo.lt

Obelių bendruomenės archyvo nuotr.