Obelių ežeras labai ne kokios būklės

Patikrino buitinių nuotekų tvarkymą

Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Rokiškio rajono agentūros pareigūnai patikrino Rokiškio rajono Obelių miestelio Rokiškio ir Kamajų gatvių daugiabučių namų gyventojų buitinių nuotekų tvarkymą. Patikrinime dalyvavo Obelių seniūnijos seniūno pavaduotoja ir UAB „Rokiškio vandenys“ Obelių buitinių nuotekų valymo įrenginių specialistas.

Obelių seniūnijoje gyvena apie 2500 gyventojų. Daliai gyventojų požeminį vandenį tiekia UAB „Rokiškio vandenys“, kiti naudojasi savo kiemo šachtiniais šuliniais.

Galimybę naudotis vandentiekiu turi visi obeliečiai, tačiau nuotekų tvarkymas yra problema.

 

Sutarčių gerokai per mažai

Anot aplinkosaugininkų, nuotekų išleidimas į aplinką gali būti vykdomas tik per teisėtą išleistuvą. Obeliai turi nuotekų biologinio valymo įrenginius, kuriuos eksploatuoja UAB „Rokiškio vandenys“, tačiau į valymo įrenginius nuotekos patenka tik iš dalies Obelių miesto būstų.

Su UAB „Rokiškio vandenys“ sutartį dėl nuotekų valymo yra sudarę tik 118 Obelių priemiesčio, Antanašės, Stasiūnų, Pakriaunių kaimų, Obelių nuotekų turėtojų.

Dalies Obelių priemiesčio gyventojų buitinės nuotekos nėra kanalizuojamos į Obelių buitinių nuotekų valymo įrenginius, nes nėra centralizuotų nuotekų tinklų. UAB „Rokiškio vandenys“ Obelių nuotekų valymo įrenginių specialisto duomenimis, iš Obelių priemiesčio gyventojų tik 13 namų ūkių turi sutartis su nuotekų valykla, keturių namų ūkiai yra įsirengę biologinio valymo įrenginius.

 

Kiemuose – privatūs „nuotekų tinklai”

Obelių priemiesčio Rokiškio ir Kamajų gatvėse buvo patikrinti penki daugiabučiai namai. Jie statyti prieš 30–40 metų. Visuose tikrintuose daugiabučiuose vandentiekis yra, tačiau namai nuotekų  kanalizacijos neturi. Nuotekos iš namų nėra surenkamos ir nepatenka į valymo įrenginius. Daugiabučių gyventojai dėl nuotekų valymo sutarčių su geriamo vandens tiekėju neturi. Kiemuose yra vietiniai nuotekų tinklai su neaiškiais ištekėjimais, galimai – į drenažą.

 

Kas ir kur išveža nuotekas?

Kamajų gatvės dalis gyventojų turi nuotekų kaupimo rezervuarus. Kai kurie jų įrengti netinkamai (nesandarūs). Kas ir kur išveža nuotekas iš kaupimo rezervuarų, nepavyko nustatyti. Yra tikimybė, kad nuotekos patenka į Akmenės upelį priemiesčio vakarinėje pusėje ir į Rastupio upelį – pietrytinėje pusėje. Šie upeliai įteka į Obelių ežerą.

Už aplinkos teršimą buitinėmis nuotekomis bus rašomi administraciniai nusižengimų protokolai. Nors gyventojai su tuo sutikti nenori, teisinasi, kad ne jie kalti, jog nėra centralizuotos kanalizacijos sistemos, kad valdžia nepasirūpina sąlygomis nuotekas nuvesti į valymo įrenginius, tačiau dėl to patys nieko nedaro, o tik laukia, kad kada nors kažkas pasikeis.

 

Skundai dėl Obelių ežero taršos

Iš Obelių miestelio gyventojų Rokiškio rajono agentūra gauna skundų dėl Obelių ežero taršos. Pasak gyventojų, pagrindinis teršėjas yra Obelių spirito varykla, kuri savo veikla iš tikrųjų turi neigiamos įtakos Obelių ežerui, tačiau negalima paneigti, kad į Obelių ežerą patenka ir gyventojų nuotekos: didžioji jų dalis nenukeliauja į valymo įrenginius.

 

Ežeras yra prastos būklės

Pagal Valstybinę upių monitoringo programą 2016 m. buvo atlikti Obelių ežero tyrimai. Mėginiai fizikinių-cheminių kokybės elementų tyrimams buvo imami keturis kartus  per metus, biologinių kokybės elementų rodiklių – fitoplanktonui, chlorofilui nustatyti – irgi keturis  kartus per metus, makrozoobentosui – vieną kartą per tą patį laikotarpį. Vandens kokybę vertinant pagal biocheminį deguonies suvartojimą vandens kokybė priskiriama blogos ekologinės būklės klasei, pagal bendrą azotą – vidutinės, o pagal bendrą fosforą – labai blogos ekologinės būklės klasėms.

Vandens srities plėtros 2017–2023 m. programos įgyvendinimo veiksmų plane 2017–2019 m. yra numatyta vykdyti Obelių ežero stebėseną. Obeliečiams nerimauti yra dėl ko – kad stebėsenos rodikliai būtų geri, pirmiausia reikia panaikinti taršos priežastis.

 

Parengtas pagal urd.am.lt

Jolantos Paukštienės nuotr.