Obelių bažnyčioje giedota iš senųjų „kantičkų”

Skemų socialinės globos namų giedotojai

Rokiškio rajono Skemų socialinės globos namų direktorius Gintaras Girštautas jau seniai garsėja neįgaliųjų koncertais, Skemų dailės plenerais. Šie renginiai kuria neįtikėtiną įspūdį, primena žmogišką pareigą – mąstyti apie gyvenimo prasmę. Jo idėja – Obelių Šv. Onos bažnyčioje surengti religinių giesmių giedotojų susibūrimą „Giesmių pynė Marijai“ – tapo ieškojimų ir atradimų kupinu renginiu.

Gegužės 4 d. iš senųjų „kantičkų” giedojusio rokiškėnų folkloro ansamblio „Gastauta“ vadovė ir pagrindinė susibūrimo organizatorė Nida Lungienė temainfo.lt sakė jau seniai planavusi suburti senųjų giesmių giedotojų grupę.

– Tam vis stokodavau laiko, todėl sumanymą nukeldavau tolyn. „Giesmių pynė Marijai“ privertė stabtelti – buvo labai gera proga atversti senąja lietuvių kalba rašytą giesmyną, suteikti jam progą vėl prabilti giesmininkų balsais. Mus konsultavo, su mumis giedojo Šv. Onos parapijos klebonas Laimonas Nedveckas, ne vienerius metus dalyvavęs vilniečių maldos ir liaudiško giedojimo grupės „Karunka” koncertinėje veikloje. Jis labai patenkintas šiuo renginiu, direktoriui pasiūlęs ir kitais metais tokį rengti, o mums, gastautiečiams, – dar senesnį „kantičkų” leidinį, – pasakojo N. Lungienė.

Anot „Gastautos” vadovės, sunku būtų senąjį giesmyną pritaikyti šiandienos Mišioms: žmonės vis tiek giedotų jau vaikystėje mintinai išmoktus tekstus. Tačiau renginio pradžioje Antano Strazdelio amžininkų kalba sugiedota giesmė „Pulkim ant kelių” tapo viso renginio pašlovinimu. Nėra jokios abejonės, jog gastautiečių giedotojų grupė neleis dulkėti „kantičkoms”.

Susibūrime dalyvavo dar septynios – Obelių vaikų globos namų (vad. Daiva Kundelienė), Panevėžio rajono Jotainių (vad. Regina Starkauskienė), Marijampolės rajono Suvalkijos (vad. Dalia Venckienė), Rokiškio rajono Skemų (vad. Zenonas Žekas, smuiku griežė Žana Kaladienė), Kaišiadorių rajono Strėvininkų (vad. Valdas Vilimas), Pakruojo rajono Linkuvos socialinės globos namų (vad. Methardas Zubas), Švenčionių rajono Strūnos socialinės globos namų (vad. Ritos Iliuk) – giedotojų grupės.

Renginio skaitovai – dailininkas, Vilniaus rokiškėnas Arvydas Bagdonas ir Skemų socialinės globos namų gyventojas Albinas Valančius.

Nutilus giesmėms šv. Mišias, skirtas švenčiausiajai Marijai, aukojo klebonas L. Nedveckas. Giedojo solistės Asta Vajegienė ir Giedra Markevičienė, vargonavo Justinas Šapola.

 

Rita Briedienė

Solveigos Paukštytės nuotr.