Obeliai – originalių paminklų ir puikių žmonių miestelis

Vasario 16-ąją sveikins savo seniūną

Rokiškio rajono Obelių miestelis tradicinius Vasario 16-osios renginius susidėliojo į šiandien, vasario 15-ąją. Grupė obeliečių kartu su rokiškėnais keliaus į Latvijos Červonkos kapines padėti gėlių ant savanorių kapų. Tai rokiškietės Karių kapų bendrijos pirmininkės Rimantės Norvaišienės suburta iniciatyva, puoselėjama jau daugelį metų. Bus padėta gėlių ir ant Subatės, Sventės, Ilūkstės, Gryvos karių kapų. Grįždami Rokiškio krašto žmonės būtinai sustos prie Obelių monumento, prieš porą metų atidengto 1941 m. birželio sukilėliams ir sovietinėms aukoms pagerbti ir atminti.

O 17 val. Obelių žmonės rinksis į protmūšį, jau trečiąkart organizuojamą Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – proga. Šiandien kausis penkios – jaunimo ir senolių, bendruomenės vyrų ir bendruomenės moterų bei šaulių – komandos. Tiek būna visada.

– Vasario 16-ąją važiuosim į Rokiškį: čia žadama daug įdomių renginių. Be to, mero padėkos raštu bus apdovanotas Obelių seniūnijos seniūnas Eugenijus Narkūnas. Mes irgi norime jį pasveikinti, – sakė Obelių seniūnijos kultūros organizatorė Violeta Kazlauskienė.

Tik tokios bendruomenės stato monumentus

Kažkur teko skaityti, neva menksta Lietuvos bendruomenių entuziazmas. Gal tik ten, kur ant savo pečių visą naštą neša vienas žmogus. Bet ne Obeliuose. Čia žmonės moka susitelkti. Tai parodė minėto paminklo 1941 m. birželio sukilėliams ir sovietinėms aukoms atminti statyba. Kas jį lankė, žino, kokio tai dydžio kūrinys! Žinia, kiekvienam dideliam darbui reikia iniciatoriaus. Daugiau nei 20 metų viltis atstatyti sovietų nugriautą paminklą tai ruseno, tai vėl išblėsdavo, kol šio reikalo nesiėmė iš Obelių kilęs, Vilniuje šiuo metu gyvenantis Donatas Smalinskas. Jis sutelkė visus, tokiam reikalui galinčius talkinti žmones: išsibarsčiusius kraštiečius, rėmėjus, projektuotojus, architektus, rangovus, politikus, dvasininkus, sklaidos atstovus… Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai” pirmininko Algio Naručio iniciatyva ir lėšomis buvo sukurta Obelių paminklo internetinė svetainė www.obeliupaminklas.lt. Ją teturi vienintelis šalies paminklas. Čia – visa statybos eiga, papasakota nuotraukomis ir rašiniais, dideli ir visai maži rėmėjai. Žinoma, užfiksuota čia ir 2014-ųjų birželio 25-oji, kai paminklas buvo pašventintas.

Asmenybės kuria miestelio legendas

Obeliai labai gyvi savo dailininku, režisieriumi, keisčiausių ir patraukliausių idėjų autoriumi Rimvydu Pupeliu. Ar tik ne jo idėja rengti miestelio trijų dienų „Obelinių” šventę; bene ir anykštėnai bus ją nusikopijavę, net pavadinimo beveik nekeisdami, savąją „Obuoline” pavadinę.

Miestelis mielas R. Pupelio tarptautiniais dailės plenerais, ir paveikslų aukcionais, „Poezijos pavasariais”, teatru… Štai vasario 5 d. dailininko R.Pupelio iniciatyva Obeliuose buvo atidaryta meno galerija „Obeliai –Fluxus“.

Kai kurie obeliškių renginiai būna spontaniški, netikėti.

– Ir iš tiesų: mintis kartais tarsi atsitiktinai šauna į galvą, ir tu jau kuri planus, naudingus savo gimtajam miestui. Žinojau, kad žymus dainininkas Kipras Petrauskas gyveno Obeliuose. Tokios asmenybės kuria miestelio legendas, jį garsina. Ėmiau puoselėti mintį, jog galime įprasminti jo buvimą, gyvenimą, darbą Obeliuose. Kurį laiką jis čia gyveno su broliu Miku, vargonavusiu Obeliuose. Kipras giedojo bažnyčios chore, mokėsi groti vargonais, lankė pradžios mokyklą. Sistemose užkliuvo Kipro gimimo data – 1885 m. lapkričio 23-oji. Nebedavė ramybės mintis, jog Obeliai pirmi paminės šio iškilaus žmogaus jubiliejų. Gal dėl to toks sklandus buvo Obelių bendruomenės pirmininko Žilvino Misiūno projektas 2015-ųjų spalį paminėti K.Petrausko 130-ąjį gimtadienį, rašytas Rokiškio rajono savivaldybei: išdėstėme visus motyvus, argumentus, – temainfo.lt apie bendruomeniškumą pasakojo D. Smalinskas.

Nuo geros idėjos nenusigręžia niekas

K.Petrausko jubiliejui Kauno miesto muziejus Obeliuose surengė parodą, Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos Fleitų orkestro vadovas Marius Pupkovas D.Smalinską įkalbėjo kviesti į renginį talentingiausią K.Petrausko mokinį Virgilijų Noreiką. Ir atvyko maestro į Obelius, ir dainavo žmones vos sutalpinusioje Šv. Onos bažnyčioje.

Jubiliejiniam K.Petrausko vakarui savo koncertą dovanojo ir M. Pupkovas.

Viena po kitos keisdamas tris fleitas grojo jis didžiąja, bosine, kontrabosine. Pastaroji – vienintelė ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos valstybėse.

Renginys įsuko daugybę žmonių: paskaitą skaitė Rokiškio krašto muziejaus istorikė, labai visų mėgstama muziejininkė Onutė Mackevičienė, Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytojos Zita Kielienė, Kauno miesto muziejaus padalinio Kipro ir Miko Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus specialistė Vida Bingelienė ir muzikologė Aušra Strazdaitė-Ziberkienė. Ne vieno obeliečio širdyje liko K.Petrauskui gerbėjų rašytų laiškų nuotaika…

Ir toks renginys vyko ne kur nors didmiestyje, bet Obeliuose, nedideliame miestelyje, be to, nutolusiame nuo visokių centrų.

Reikia ženklų, reikia legendų

– Gal gi jau šiek tiek ir pasimiršo šis įspūdingas bendruomenės renginys. Tik Obeliuose vis dar neatsiranda jokių K. Petrausko gyvenimo šiame miestelyje ženklų. Jų turi atsirasti. Ir atsiras. Užsieniečių viešbučiai giriasi vienos dienos kokios nors įžymybės nakvyne. Ir Obeliai būtinai sukurs savo legendą. Ir ne vieną. 1936 m. K. Petrauskas surengė labdaros koncertą ir pinigus paskyrė Obelių pradžios mokyklai. Ar nederėtų kasmet švęsti Kipro, vargonininko brolio į Obelius atsivežto dar visai vaiko, gimtadienio? Turi Obeliai ir Juozą Gruodį, profesionalias muzikos žinias įgijusį Obeliuose, pas Miką Petrauską. Juk miestelis garsus ir Juozo Zaukos knygnešyste, Balio Vaičėno didvyriškumu, šauliais, savo teatru ir jo giliomis tradicijomis, rašytojais Vanda Juknaite ir Sigitu Parulskiu. Miestelis turi Rimvydą Pupelį ir Eleną Zalogaitę, muziejų ir jo įkūrėją Andrių Dručkų, Romą Kundelį, Irmantą Kubilių, Alfredą Gaudzę, Aldoną Žekienę, Jolantą Paukštienę, Eugenijų Narkūną, kunigą Laimoną Nedvecką… Šiems žmonėms dar teks telktis, garsinti miestelį ir istoriniais vardais, – Obelių bendruomeniškumą vertino D.Smalinskas.

Obeliai – bene vienintelis miestelis Lietuvoje, turintis paminklą mokytojui. Čia daug kas unikalu ir savita. Verta paklaidžioti senosiomis Obelių gatvėmis, pamėgtomis dailininkų, nusileisti prie ežero, kur žiemos šventes organizuodavo grafai, pajusti vietos žmonių bendravimo niuansus, susipinančius į svetingumo, nuoširdumo ir šiam miesteliui būdingo šmaikštumo koloritą.

Rita Briedienė

temainfo.lt archyvo nuotraukos