Nusipelniusios Kupiškio rajonui dirbančių vyrų pagarbos

Kupiškio rajono ūkininkių draugijos ,,Sodžius‘‘ išvažiuojamasis posėdis, kovo 8 d. surengtas Salamiestyje, buvo šventinis, skirtas Tarptautinei moters dienai paminėti. Bet tai nebuvo vien proga susitikti, pasivaišinti pačių keptais pyragais. Kiekvienas toks susiėjimas „Sodžiaus” moterims suteikia galimybę apžvelgti nūdienos ir ateities darbus. Rima Gatautienė, Gražutė Valaitienė, Marytė Paslauskienė… Galėtum vardinti ir vardinti aktyviausiųjų pavardes, „Sodžiaus” veikloje dalyvaujančiųjų nuo pat draugijos įkūrimo pradžios ar tų, kurios į veiklą įsijungė vėliau. Viso sąrašo pradžioje, žinoma, – Palmira Penkauskienė, draugiją subūrusi ir jai vadovaujanti jau 19 metų.

Kalbėjo P.Penkauskienė apie tai, jog moteris visame kame pateisina šeimos vardą: jei vyro sprandas apžėlęs, moteris kalta; jei vyras geria, moteris kalta…
Posėdyje ji pabarė moteris, ne itin aktyviai dalyvaujančios paskaitose. Ji užsiminė apie taškinio masažo specialisto Arūno Jonuškio paskaitą, į kurią teatėjo vos kelios dešimtys sodiečių… Draugija jungia per 200 narių; į užsiėmimus daugiau turėtų jų susirinkti.

Posėdyje dalyvavęs Lietuvos ūkininkų sąjungos (KŪS) Kupiškio skyriaus pirmininkas Zigmantas Aleksandravičius ramino P.Penkauskinę, užsiminęs apie Seimo vicepirmininko viešnagę Biržuose; į susitikimą su juo atkako tik šeši biržiečiai.

Z.Aleksandravičius – Kupiškio rajono tarybos narys. Jis apžvelgė naujieną – susitikimus seniūnijose: žmonėms suteikiama galimybė susitikti su vietos politikais. Be to, į seniūnijas lankančiųjų komandą įjungti policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai. Anot Z.Aleksandravičiaus, Savivaldybės administracijos direktoriui toks bendravimo su tauta formatas nepatinka. Bet politiką tai tik nustebino, neišgąsdino.

– Kai „dūšių” rajone bėra apie 16 tūkst., kai 360 kupiškėnų kasmet miršta, o gimsta 120, kai 400 kasmet emigruoja, kokiu formatu ir beturėtume gyventi? – klausė Z.Aleksandravičius, čia pat susizgribęs, kad ne politikuoti į Salamiestį atvykęs.

 
Svečias dar kalbėjo apie tai, kad LŪS Kupiškio skyriaus ir ūkininkių draugijos ,,Sodžius‘‘ keliai dažnai susikerta, kad gi laikas apjungti veiklas: kur du stos, daugiau padarys.

„Sodžiaus” veikla visuomenės nėra labai pastebima; jei ne spauda, galėtum manyti, kad tai uždaro rato atstovės. Vis dėlto toji veikla taip stipriai įtakoja daugelio draugijos narių būtį ir buitį, skatina puoselėti aplinką, telktis savišvietai ir prasmingam poilsiui, jog „Sodžių” drąsiai gali vertinti kaip vieną svarbiausių ir gausiausių rajono visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų.

Juk neatsitiktinai pasveikinti moterų atvyko ir Seimo narys Aleksandras Zeltinis su žmona Simin. Tiesa, politikas bus pamėgęs Salamiestį. Bent kartą per mėnesį jis atvažiuoja į miestelį, lanko jo ir apylinkių žmones, įstaigas, šeimas. Kai kas mano, kad p. Zeltiniui Salamiestyje jau laikas pirkti sodybą.

Visą glėbį gėlių Seimo narys atvežė „Sodžiaus” moteris. Tiek pat jų išdalino ir Z.Aleksandravičius. Kai į salę buvo įneštas trečias – šįkart geltonų – tulpių glėbys nuo rajono mero Dainiaus Bardausko, galėjai tik dar kartą įsitikinti, kad P.Penkauskienės vadovaujamos moterys yra nusipelniusios didžiulės Kupiškio rajonui dirbančių vyrų pagarbos.

 

Rita Briedienė
Autorės nuotraukos