Nuoširdžiai dėkojame šventės „Kuc kuc Kamajuos” rėmėjams!


Nuoširdžiai dėkojame šventės „Kuc kuc Kamajuos” rėmėjams Rokiškio rajono savivaldybei ir “Rokiškis + programai“, Daliai ir Vytautui, Linui, Justui Viliams, seniūnijos ūkininkams Aldonai ir Jonui, Rasai ir Kęstučiui Venslovams, Mariui Saranai, Vilmantei ir Valdemarui Zovėms, Linai ir Gintarui Zolubams, Audronei ir Sigitui Markevičiams, Rimai ir Rimantui, Danutei ir Gediminui Vigėliams, Zojai ir Stasiui Jasiūnams, Nijolei, Neringai ir Valentinui Mažeikiams, Rimai ir Stanislovui Šeškams, Virginijai ir Vidmantui Starkams, Daivai ir Artūrui Kulikauskams, Reginai ir Gintarui Narbučiams, Genei, Jonui, Modestui, Mindaugui Markeliams, Vilmai, Ramintai, Petrui ir Mantui Gipiškiams, Aldonai, Alvydui, Dainiui Mikalaičiūnams, Ritai ir Algirdui Zizams, Stasei ir Virginijui Andrikaičiams, Romai ir Voldemarui Klišiams, Vitai, Gediminui ir Vaclovui Švežikams, Jolitai, Raimondui, Gediminui Bernotams, Jūratei ir Juozui Žylams, Arvydui Kazlauskui, kaimo turizmo sodybų savininkams Broniui Juzelskiui ir Robertui Braziui, verslininkams Jonui Smalinskui, Jurgitai ir Aidui Kiliams, profesoriui Petrui Anceliui, Juozo Simučio individualiai įmonei „Bajorų žuvis“, Snežanai Tumienei ir uždariosioms  akcinės bendrovės „Trojana“, „Steka“, „Lašų duona“, „Darola“, „Svaita“, „Rogreta“, „Daivida“, „Kosmelita“, „Ivabaltė“ ir Irmantui Tarvydžiui, AB „Rokiškio sūris“, informaciniams šventės rėmėjams UAB „Gimtasis Rokiškis, Rokiškio sirena“, temainfo.lt.

Dėkojame visiems šventės organizatoriams, ačiū už gražias mintis ir idėjas, už asmeninį laiką, skirtą Kamajų Respublikos šventei.

Dėkojame Aukštakalnių, Kamajų, Jūžintų kaimų bendruomenėms, Panemunėlio mokyklai daugiafunkciam centrui, Leliūnų bendruomenės ypatingo skonio šiurpos šefui, VšĮ „Atvertos langinės” ir direktorei Rūtai Stanevičienei, Kamajų parapijos kolektyvui, kraštietei Vijolei Arbas, Kriaunų seniūnijai, Kamajų Antano Strazdo gimnazijos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus kolektyvams ir mokytojams, „Arbotinės“ komandai, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešajai ir A. Strazdo gimnazijos bibliotekoms, šventės atlikėjams, sportinių ir autoorientacinių varžybų „Kas? Kur? Kada?“ dalyviams, organizatoriams ir treneriams, renginio įgarsintojams Stanislovui ir Tomui, seniūnijos kultūros namų darbuotojams ir Vilmantui Venslovui, seniūnijos kolektyvui, tautodailininkams, prekybininkams – visiems, kurie savo darbu prisidėjote prie 36-osios šventės rengimo.

Nuoširdus ačiū parodų autoriams Birutei Dapkienei , Alionai Novai , Giedriui Mikalkevičiui, Rokiškio rajono VVG, už gražų estetinį vaizdą – Vaidai Babidorič-Muralienei ir Irenai Babidorič, už viešosios tvarkos palaikymą – UAB „Sirena LT” ir Rokiškio policijos komisariatui.

Taip pat dėkojame visiems Kamajų Respublikos piliečiams, visiems rajono gyventojams, dalyvavusiems mūsų šventėje.

Nuoširdus ačiū, ir lauksime Jūsų kitais metais 37-oje šventėje „Kuc kuc Kamajuos”!


Kamajų Respublikos Vyriausybė

Užsk nr. A19-41

 
Straipsniai panašia tema:

Jei vyksta tokios šventės kaip „Kuc kuc Kamajuos“, vadinasi, Kamajų Respublikoje gyventi gera »

Pirmi šventės „Kuc kuc Kamajuos“ įspūdžiai ir sporto startai »