Nugenėtas medžių šakas deginti draudžiama

Panevėžio agentūros  valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai telefonu gavo pranešimą apie tai, kad deginami didžiuliai laužai. Buvo deginamos krūvos žaliųjų atliekų (krūmų, šakų). Pažeidėjas nubaustas administracine bauda.

Aplinkosaugininkai primena: vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis biologinių, žaliųjų atliekų turėtojai susidariusias ir išrūšiuotas biologines atliekas turi perdirbti (kompostuojant, apdorojant anaerobiniu būdu įrenginiuose), kitaip panaudoti (energijai gauti). Būtina laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, visuomenės sveikatai ir aplinkai saugiu būdu patys perdirbti atliekas arba perduoti jas atliekų tvarkytojui ar šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonei, jei atliekos priskiriamos šalutiniams gyvūniniams produktams.

Gyventojai biologines atliekas gali tvarkyti vadovaudamiesi „geros kaimynystės“ principu: atiduoti biologines atliekas kitiems fiziniams asmenims, turintiems atitinkamus biologinių atliekų apdorojimo įrenginius (pavyzdžiui, kompostavimo konteinerius, dėžes).