Norvegų choro klausėsi pilnutėlė Kavarsko bažnyčia

[gallery_box]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/10/2017_norvegijos_choras_kavarskas_1.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/10/2017_norvegijos_choras_kavarskas_2.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/10/2017_norvegijos_choras_kavarskas_3.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/10/2017_norvegijos_choras_kavarskas_4.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/10/2017_norvegijos_choras_kavarskas_6.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/10/2017_norvegijos_choras_kavarskas_7.jpg” descr=”” title=””]

 

[/gallery_box]

Rugsėjo 29 d. apie 17 val. į Anykščių rajono Kavarsko miestą įsuko Norvegijos Os miesto vyrų choro autobusas. Kavarskiečiai beveik savaitę ruošėsi juos sutikti: nujausdami, kad bažnyčios suolų neužteks, sunešė ir pasieniais sustatė apie 80 kėdžių; planavo ir ruošė vaišes.

Apie 30 žmonių delegacija atvyko į Kavarską, apžiūrėjo miestą, suėjo į bažnyčią repetuoti. Daugiau nei valandą pilnutėlė bažnyčia klausėsi Jo Ryeno vadovaujamo Os komunos vyrų choro.

Nuo 1996 metų tęsiasi Norvegijos Os komunos ir Anykščių, Kavarsko, Ažuožerių draugystė. Kai kurie vieni kitus pažįsta jau visai neblogai: sunku būtų suskaičiuoti, kiek kartų per 20-metį buvęs Os komunos meras Arnffinas Nergardas lankėsi Anykščiuose, pabuvojo Ažuožerių vaikų globos namuose, susitiko su rajono, švietimo įstaigų vadovais.

A. Nergardas ne kartą organizavo anykštėnų keliones į Norvegiją. Os komunoje viešėjo minėti vaikų globos namai, Rimvydo Griauzdės vadovaujamas Anykščių choras ,,Salve Cantus“. Rugsėjo mėnesį A. Nergardo kvietimu Os komunoje lankėsi Kavarsko grupelė žmonių.

Os choristai, į Anykščius sugrįžę po 11 metų, iš naujo susipažįsta su miestu: lankė Lajų taką, Angelų muziejų… Rugsėjo 30 d. anykštėnai Os vyrų choro klausėsi Menų inkubatoriuje, sekmadienį giedojo Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. Žmonės sužavėti solistais Kirsti Saeter ir Christer Dirfeldt.

Negailėjo plojimų ir kavarskiečiai bei jų svečiai, išreikšdami savo dėkingumą net atsistojo.

Svečiams dėkojo Kavarsko parapijos klebonas dr. Nerijus Vyšniauskas. Norvegų chorui jis palinkėjo, kad prieš 11 metų užsimezgusi draugystė tarp Os komunos choro ir Kavarsko bažnyčios tęstųsi, o kitas jo apsilankymas šiame mieste būtų ne po 11 metų, bet jau kitąmet – Os komunos žmonės Kavarske visada laukiami.

Svečius pasitiko ir išlydėjo Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas. Po koncerto gėlių puokštę jis įteikė solistei Kristi Saeter, seniūnijos Padėkos raštą – choro vadovui Jo Ryenui.

Po koncerto Kavarsko bendruomenė svečius pakvietė į parapijos namus. Vakaronė užsitęsė beveik iki 23 val.

Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia per metus surengia bent keletą koncertų.

Rugpjūčio mėn. čia buvo paminėtas „Sankt Peterburg” klubo – žmonių, studijavusių šiame mieste – veiklos 10-metis. Koncertavo Baltijos muzikos akademijos orkestras (dirigentas Aleksėjus Vasiljevas) bei Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės moterų vokalinis ansamblis „Guostė” (meno vadovė Gabrielė Rastenytė-Mališauskienė).

Birželio mėnesį šv. Mišiose giedojo Lietuvos kariuomenės choras „Aidas“ (vad. prof. Tadas Šumskas).

 

Rita Briedienė

Kavarso parapijos nuotraukos