Nors ir žvyrkelis, bet naujas

Vakar buvo priduota Valstybinės rajoninės reikšmės žvyrkelio Kavarskas-Budriai 4,34 km atkarpa. Kelio darbai buvo vykdomi pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą. Darbų sąmatinė kaina 144 599 Eur (su PVM).

– Turim 350 km žvyruotų kelių, ir tai sudaro apie 40 proc. visų rajono kelių, – temainfo.lt sakė Utenos regiono kelių Anykščių kelių tarnybos viršininkas Dalius Stasiukonis.

Pagal anykštėnų kelininkų 2016-ųjų metinę programą, numatoma įsisavinti 1 498 247 Eur: remontuojami žvyrkeliai, tiesiamas asfaltas, tvarkomos duobės, remontuojami tiltai, barstomi ir valomi keliai žiemos metu. Per aštuonis mėnesius jau spėta atlikti darbų beveik už milijoną eurų.

Kelio atkarpoje Kavarskas-Budriai buvo pagilinti vandens nuleidimo grioviai, pakeistos trys subyrėjusios skersinės pralaidos, įdėtos trys 0,6 m diametro pralaidos nuovažose į laukus, įrengtos pačios nuovažos, atnaujinta danga – papildomai supiltas 14 cm žvyro sluoksnis.

Atliktus darbus įvertino Valstybinės komisijos pirmininkas, Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Čereška, Valstybės įmonės AB „Problematika” techninės priežiūros  inspektorius Darius Kundelis, Valstybės įmonės Utenos regiono keliai projektų techninio rengimo skyriaus viršininkas Jonas Kuliešius, Anykščių kelių tarnybos vyresnysis meistras Audrius Mickevičius, Kelių tarnybos viršininkas Dalius Stasiukonis ir Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas.

 

Rita Briedienė