Noriūnuose lankėsi Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas


Liepos 2 d. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pirmininkas Egidijus Milešinas lankėsi Kupiškio rajono Noriūnų Jono Černiaus pagrindinėje mokykloje, susitiko su LŠMPS Kupiškio rajono susivienijimo pirmininke Gaiva Valeckaite, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einančia direktorės pareigas Rita Grinevičiene ir Kupiškio rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldiene.

Susitikimo tikslas – sutarti, kokiomis sąlygomis bus nutraukta darbo sutartis su profesinės sąjungos nare socialine pedagoge, kuriai dėl Savivaldybės valdininkų priimtų neracionalių sprendimų buvo pasiūlyta dirbti sumažintu krūviu nuo 1 iki 0,3 etato. Profesinės sąjungos narė vertindama savo orumą atsisakė dirbti sumažintu krūviu. Rezultatas – pasirašytas šalių susitarimas, palankus profesinės sąjungos narei.

Viena iš problemų buvo įvardintas apie 100 tūkst. eurų trūkumas išsaugoti dabar rajone esamų pagalbos mokiniui specialistų skaičių. Kaip lengviausią problemos sprendimo būdą Savivaldybė pasirinko drastišką etatų apkarpymą. Dar kartą buvo mestas kaltinimas, kad dėl visų problemų rajone yra kaltas tik Vilnius ir skirtas nepakankamas finansavimas.

Ugdymo įstaigų vadovams rugpjūčio mėnesį (liepos mėnesį rajono Savivaldybės tarybos posėdis nevyks) belieka drauge kreiptis į Kupiškio rajono savivaldybės Tarybą, kad peržiūrint biudžetą būtų skiriamas papildomas finansavimas pagalbos mokiniui specialistų etatams išsaugoti. O biudžetas tikrai bus perskirstomas, nes į mokyklas ateis papildomas finansavimas mokytojų darbo užmokesčiui: nuo rugsėjo 1 d. pradedama įgyvendinti antrą mokytojų etatinio darbo apmokėjimo etapą.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba turi prisiimti atsakomybę ir skirti papildomą finansavimą šių specialistų etatams išsaugoti, jeigu jiems yra svarbus kiekvienas mokinys.


Eglė Žukauskaitė

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjungos komunikacijos vadovė