Noriūnuose – Afrikinio kiaulių maro židinys

Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje nustatytas naujas afrikinio kiaulių maro (AKM) židinys.

Kaip praneša Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), šiais metais Lietuvoje patvirtintas aštuntas AKM atvejis kiaulių laikymo vietoje.

Rugpjūčio 18 d. židinys nustatytas Kupiškio rajono mažame ūkyje Noriūnų kaime, kuriame augintos dvi kiaulės.

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto specialistams patvirtinus AKM diagnozę, kiaulės sunaikintos, atlikta ūkio dezinfekcija. Aplink ligos židinį 3 km ir 10 km spinduliu nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos.

Visos kiaulių laikymo vietos, patenkančios į šias zonas, tikrinamos veterinarijos gydytojų, registruojamos jose laikomos kiaulės, atliekami klinikiniai tyrimai, imami kraujo mėginiai. Gyventojams iš šių zonų draudžiama išvežti kiaules ir kiaulieną.

Žmonės, gyvenantys nustatytų zonų teritorijoje ir norintys savo reikmėms paskersti laikomas kiaules, privalo apie tai informuoti Kupiškio valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir suderinti mėginių paėmimą. Mėsą bus galima vartoti tik gavus neigiamus AKM tyrimų rezultatus.

Kupiškio rajonas priskiriamas AKM užkrėstai teritorijai, jame buvo nustatyta šernų, užsikrėtusių šia liga, todėl čia nuolat vykdoma AKM stebėsenos programa.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad draudžiama kiaules šerti termiškai neapdorotais pašarais, be to privalu laikytis kitų biologinės saugos reikalavimų (nelaikyti kiaulių lauke, termiškai apdoroti pašarus, riboti pašalinių asmenų apsilankymus ūkiuose ir kt.).

AKM plinta ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių kiaulių ūkiuose. Nuo metų pradžios Latvijoje užregistruoti 7 AKM židiniai naminių kiaulių laikymo vietose (daugiausiai buvo laikoma 18 kiaulių), Estijoje – 4 smulkiose kiaulių laikymo vietose (didžiausiame laikytos 6 kiaulės) ir 8 stambiuose ūkiuose, kur viename iš jų buvo laikoma daugiau kaip 6000 kiaulių. Lenkijoje padėtis kiek geresnė, šių metų pradžioje AKM pasireiškė tik viename nedideliame ūkyje (laikytos 7 kiaulės).

Kupiškio VMVT viršininkas valstybinis veterinarijos inspektorius, Kupiškio rajono savivaldybės ekstremalaus įvykio operacijų vadovas Kęstutis Jagminas priėmė sprendimą dėl neatidėliotinų priemonių vykdymo pasireiškus Afrikinio kiaulių maro protrūkiui. Apie tai praneša www.kupiskis.lt.

 

Parengė Rolandas Vitkauskas