Nominacijų konkursas „Už nuopelnus Kupiškio krašto kultūrai“

Kupiškio rajono savivaldybė skelbia nominacijų konkursą „Už nuopelnus Kupiškio krašto kultūrai“. Juo siekiama išaiškinti, kas per 2016-uosius įnešė svarų indėlį į rajono kultūrinę veiklą.

Šios nominacijos bus įteikiamos balandžio 15-ąją, Kultūros darbuotojų dieną.

Fiziniams ar juridiniams asmenims, praėjusiais kalendoriniais metais pasiekusiems didžiausių laimėjimų kultūros srityje, nominacijos teikiamos už:

– reikšmingą kultūrinę veiklą, kultūrines iniciatyvas;

– svarią vadybinę veiklą kultūros srityje;

– etninės kultūros ir tradicijų puoselėjimą;

– aktyvią kraštotyrinę veiklą;

– Kupiškio krašto kultūros garsinimą, reprezentavimą respublikoje ir už jos ribų (leidiniai, garso ir vaizdo įrašai, publikacijos, viešieji renginiai, koncertai, televizijos laidos, švietėjiška ir kraštotyrinė veikla ir kt.);

– kitas Kupiškio krašto kultūrai reikšmingas veiklas.

Kandidatus nominacijoms gali siūlyti Kupiškio rajono įmonės, biudžetinės ir viešosios įstaigos, organizacijos, bendruomenės, asociacijos, Kupiškio rajono gyventojai, užpildę nominacijos pretendento veiklos charakteristiką. Pretendentas pats savęs siūlyti negali.

„Charakteristikas reikia pristatyti į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrių (211 kabinetas) iki kovo 27 d. įskaitytinai. Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 459) 35 610 arba el. p.:vytautas.knizikevicius@kupiskis.lt„, – skelbia Kupiškio rajono savivaldybė.

Veiklos charakteristikoje aprašomi nuveikti darbai, pažymima, už kokius nuopelnus rekomenduojama skirti nominaciją.

Komisija iki kovo 31 d. atrenka fizinius ar juridinius asmenis nominacijoms gauti.

 

Parengė Vitalija Bratkauskaitė

temainfo.lt archyvo nuotr.