NOKT padėka – temainfo.lt

Gegužės 26 d. Skapiškio XXI „Pienių” festivalio – aštuntosios senjorų teatrų šventės „Pienės pūkas” – renginio, skirto aktoriaus Ferdinando Jakšio 80-mečiui finalas buvo neįprastas. Aktorių iš Vilniaus į Skapiškį atlydėjęs Vilniaus rokiškėnų klubo prezidentas, NOKT (nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinė taryba) pirmininkas Algis Narutis temainfo.lt įteikė padėką už pilietiškumo, patriotiškumo, ryšių tarp kariuomenės ir visuomenės puoselėjimą.

Panevėžio regiono žurnalistai ir leidiniai buvo apdovanoti Kariuomenės ir visuomenės vienybės šventėje „Mes – tai jūs”, Panevėžyje rengtos gegužės 20 d. Tarp įvertintųjų – Panevėžio laikraštis „Sekundė”, Biržų rajono – „Šiaurės rytai”, Aukštaitijos – „Aina”, Pasvalio rajono – „Darbas”, Rokiškio rajono „Rokiškio sirena”, Kupiškio rajono – „Kupiškėnų mintys” bei Kupiškio, Rokiškio ir Anykščių rajonų žinių portalas temainfo.lt.

NOKT jungia 23 narius. Tai „Atsargos karininkų sąjunga”, „Lietuvos atsargos karininkų sąjunga”, „Krašto apsaugos bičiulių klubas”, „Vilniaus vietinės rinktinės apygarda”, „Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugija”, „Lietuvai pagražinti draugija”, „Vyčio Kryžiaus ordino kavalierių sąjunga”, „Nepriklausomybės gynėjų sąjunga”, „Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga”, „Lietuvos laisvės kovų sąjūdis”, „Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacija”, „Lietuvos kariuomenės savanorių draugija”, „Lietuvos nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolija”, „Atlanto sutarties Lietuvos klubas”, Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga”, „Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga”, asociacija „Vilniui ir tautai“, Vilniaus rokiškėnų klubas „Pragiedruliai”, „Gervėčių klubas”, „Pasieniečių klubas”, „Lietuvos Vytautų klubas”, Vilniaus zarasiškių bendrija „Ežerėnai“, „Viktoro Petkaus labdaros ir paramos fondas”.

NOKT misija – telkti pilietines ir patriotines šalies jėgas.

 

temainfo.lt