Nida Lungienė laimėjo teismą prieš Rokiškio rajono savivaldybę (papildyta)

Nida Lungienė

Birželio 9 d. Utenos rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą buvusios Rokiškio kultūros centro direktorės Nidos Lungienės atžvilgiu nutraukti baudžiamąją bylą dėl veiklos mažareikšmiškumo.

Panaikinta beveik metus trukusi kardomoji priemonė neišvykti.

Per 20 dienų teismo sprendimas gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.

Pernai metų gegužės mėnesį Rokiškio rajono meras, po jo priesaikos žodžių „Tepadeda man Dievas” tepraėjus vos 20 dienų, savo įsakymu atleido iš darbo Rokiškio kultūros centro direktorę N.Lungienę.

Ketinusi važiuoti į užsienio stažuotę, direktorė paprašė jai priklausančių  komandiruotės dienpinigių.  Dėl N.Lungienės netyčinės klaidos buvo pateiktas ne tas dokumentas. Apie tai Finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė suskubo pranešti merui. Buvo sudaryta komisija, N.Lungienę įvertinusi tyčia taip pasielgus.

Savivaldybei per klaidą pateiktame dokumente trūko tos jo dalies, kurioje nurodoma, kad stažuotės dalyviai nebus maitinami. Todėl ir buvo prašoma išmokėti dienpinigių. Kur čia įžvelgtas kriminalas? Tik spėlioti galima, kokių srovių valdomas meras nusprendė kreiptis į prokuratūrą dėl baudžiamosios bylos iškėlimo.

Šią stažuotę, kuriai N.Lungienė prašė dienpinigių, jau daug metų organizuoja ir dalinai ją finansuoja Lietuvos kultūros centrų asociacija. Kitų rajonų savivaldybės savo Kultūros centrų direktoriams 100 proc. apmoka ir komandiruotės dienpinigius, ir dalyvio mokestį.  Tai, beje, numato ir Biudžetinių įstaigų įstatymas.

Antanas Vagonis

N.Lungienė, vasario mėnesį apdovanota rajono mero Vytauto Vilio padėka už gerą darbą, tikėjosi, kad rajonui atėjęs vadovauti jo partietis A.Vagonis bus dėmesingas kultūrai. Ji ne tik negavo dienpinigių, ne tik buvo sužlugdyta galimybė dalyvauti stažuotėje, bet gi buvo išmesta iš darbo, iškelta baudžiamoji byla, paskirta kardomoji priemonė neišvykti.  Maža to būtų. Pasipylė komentarai ir vertinimai; asmenims, kuriantiems šmeižikiškus scenarijus, buvo suteikiami plotai ir eteris kalbėti vienašališkai. Tą visą reikėjo išgyventi.

Sabotažas!  Taip rajono meras A.Vagonis pavadino folkloro kolektyvo „Gastauta”, kuriam vadovauja N.Lungienė,  ir tremtinių choro „Vėtrungė”  Kreipimąsi į šalies Prezidentę ir kitus vadovus. Jo teigimu, prašymą gelbėti kolektyvus nuo sunaikinimo  reikėjo nešti merui arba Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjui Petrui Blaževičiui. Ar kada nors bebus galima pasitikėti jais, rinkusiais „įrodymus” ir mindžikavusius prie Utenos apylinkės teismo posėdžių salės durų? Patys kažkodėl nė nesvarstė galimybės  įvertinti situaciją vietoje, nors ir be teismo buvo aišku, jog savivaldai nepadaryta nė cento nuostolio.

Rokiškio rajono meras, paklaustas, kaip vertina šį Teismo sprendimą, sakė dar nieko apie jį nežinąs; jo patarėjai tokių naujienų jam dar nepranešę. Todėl kol kas nėra ir jokių sprendimų.

Utenos teismo ir jo teisėjo Gyčio Stasevičiaus sprendimu pasiekta pirmoji pergalė nuteikia optimistiškai. Ši naujiena plinta ir savaime, ja džiaugiasi daugybė žmonių.

P.S. Teksto autorei paskambinęs Rokiškio rajono meras sakė jau susipažinęs su Utenos rajono apylinkės teismo sprendimu; jis su juo sutinka ir neketina skųsti.

 

Rita Briedienė

 

PAPILDYTA:

Kodėl Nidai Lungienei būtų buvę naudinga nerodyti tos dokumento dalies, kurioje teigiama, kad seminaro dalyviai nebus maitinami? Kodėl buvusi Rokiškio kultūros centro vadovė, rajonui laimėjusi didžiulius projektus, eitų apgaudinėti Savivaldybės dėl to, kad ją išleistų į komandiruotę? Net valdančioji dauguma, taip pat ir meras Antanas Vagonis, dėl jos darbo neturi priekaištų.

Teismo sprendime yra parašyta „Ji pakeitė dokumento turinį, tuo nuslėpdama informaciją, kuri apsunkintų gauti leidimą išvykti į komandiruotę, nuo savivaldybės vadovų ir jį pateikė. Tai leidžia daryti išvadą, kad kaltinamoji veikė turėdama tikslą, kad būtų priimtas sprendimas ją išleisti į komandiruotę. Tokiu būdu kaltinamoji atliko kaltinamajame akte nurodytus veiksmus tiesiogine tyčia. Todėl kaltinamosios aiškinimas, kad ji suklydimo įtakoje pateikė ne tą dokumentą, yra atmestinas. Kaltinamosios veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 str. 1 d.“

Šiandien labiausiai sunku atsakyti į klausimą, kodėl kitos šalies savivaldybės, gavusios pilną dokumento tekstą, išleido Kultūros centrų vadovus į seminarą, apmokėdamos papildomas išlaidas. Ir niekam ta, neva N.Lungienės nuslėpta, informacija neapsunkino galimybės duoti leidimą vykti į komandiruotę.

Visoje šioje sunkioje situacijoje N.Lungienė džiaugiasi, kad baudžiamoji byla nutraukta, ir tai ji vadina savo pergale prieš Savivaldybę.

 

Rita Briedienė