Neįgaliųjų susirinkime – ir savo, ir kitų bėdos

Susirinkta negausiai

Kovo 29 d. surengtas Kupiškio žmonių su negalia sąjungos (KŽNS) ataskaitinis susirinkimas nebuvo gausus nei svečiais, nei dalyviais. Į Kupiškio kultūros centro Vitražų salę atėjo patys arba kažkieno padedami 57 nariai. Kaip sakė susirinkimui pirmininkavusi Palma Skrebienė, rinkiminis susirinkimas nė nebūtų galėjęs vykti – nebūtų kvorumo. Iš viso sąjunga jungia 250 narių: 210 neįgaliųjų, 32 senjorus ir aštuonis šeimos narius.

Susirinkusiuosius pasveikino Kupiškio rajono administracijos socialinio skyriaus vedėja Laima Bartulienė, perdavusi ir rajono mero Dainiaus Bardausko, tądien darbo reikalais vykusio į Vilnių, linkėjimus.

 

Materialių paslaugų ne tiek ir daug

Ataskaitinį pranešimą perskaitė Kupiškio KŽNS pirmininkas Gediminas Virbickas.

Pirmiausia jis suskaičiavo neįgaliesiems suteiktas paslaugas. 2016 m. pagal savanoriškos veiklos sutartis įvairias paslaugas teikė septyni savanoriai.

Projekto „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje” lėšomis 62 sąjungos nariams (iš jų – dviem vaikams) suteiktos 2299 paslaugos. Daugiausia tai – užimtumo paslaugos. Be jų, 364 nariams buvo teikta transporto paslauga.

Teikiamos neprojektinės kopijavimo, rūbų skalbimo, įvairių mokesčių sumokėjimo, informavimo, konsultavimo, kapinių tvarkymo, įvairių dokumentų pildymo, kompensacinės technikos pristatymo į namus, interneto, registracijos pas gydytojus, transporto paslaugos. Šiuo atveju už paslaugas neįgalieji moka patys.

 

Svarbi ir nemateriali paslauga

Neįgaliesiems – 163 gavėjams – suteikta apie 3 tūkst. neprojektinių paslaugų. Sakytum, tai būtų iš tiesų labai daug dėmesio sulaukianti bendruomenė. Vis dėlto didžiąją dalį paslaugų sudaro nematerialiojo bendravimo pavyzdžiai: teatro būrelio (857 paslaugos), mezgimo užsiėmimų (454).

Mezgimo, nėrimo, siuvinėjimo rankdarbiai keliavo į Vilniaus „Kaziuko mugę“, į neįgaliųjų parodą mugę „Tau Vilniau“, Ukmergės parodą-pardavimą „Rudens saulutė“. Pastarieji renginiai, rodos, ir pateisina nematerialios paslaugos svarbą – galimybę bendrauti žmonės su negalia labai vertina.

 

Puikūs bičiuliai – Kaišiadorių neįgalieji

Pernai Kupiškio KŽNS su Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį vykdyti projektui ,,Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą”.

Neblogai susidraugauta su Kaišiadorių neįgaliaisiais: rengtos bendros ir net tarptautinės spartakiados namuose bei išvykoje.

 

Gastrolėse su teatru ,,Pasitikėjimas“

Kupiškio KŽNS turi teatro būrelį ,,Pasitikėjimas“. Pernai teatralai dalyvavo Kaimo teatrų dienoje „Vaidinimai sodžiui“, XXIII Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatro regiono apžiūroje-šventėje „Atspindžiai“ Biržuose, VII tarptautiniame neįgaliųjų teatrų festivalyje-konkurse ,,Begasas“ Vilniuje, šalies kaimo teatrų festivalyje „Kaimo liktarna“,  rajoninėje mėgėjų teatrų šventėje „Kaimo scena 2016“, neįgaliųjų dienos šventėje Subačiuje, Gelažiuose, Bakšėnuose, XIV respublikinėje žmonių su negalia teatrų šventėje „Akimirkų lietus“.

Kupiškio KŽNS nemažai keliauja Pernai jie aplankė Varšuvą, Krokuvą, Veličkas, Jurmalą, Palangą, Rokiškio krašto muziejų; pabuvota teatruose ir koncertuose.

Šiemet neįgalieji norėtų dalyvauti Palangos vasaros sezono atidarymo šventėje, aplankyti Jūrmalą, Naujuosius irgi mielai sutiktų prie jūros.

 

Pragėręs pinigus miestelis aprimsta

Noriūniečiai pasakojo apie Noriūnų girtuoklystės liūną. Jų manymu, atsakingi asmenys labai retai lanko daugiavaikes šeimas. Vyrai pijokauja, nuogi vaikai tarp jų laksto.

Labai dažnai girtuokliaujama rūsyje prie parduotuvės: girti vyrai ir moterys dažnai apsižodžiuoja su mokiniais, mėgstančiais čia apsipirkti per pertraukas.

Tiesa, Noriūnų girtuoklystės pikas – pašalpų gavimo metas: pragėręs pinigus miestelis aprimsta

 

Kliuvo ir socialiniams darbuotojams

– Ar jums priklauso socialiniai darbuotojai? – vedėjos L. Bartulienės klausė susirinkimo dalyvis.

– Tiesiogiai ne, bet išsakykit problemą, – ragino ji.

– Trūksta jiems šilumos. Tai popieriniai žmonės, ir net savo pareigas labai šiaip sau atliekantys. Būtų galima juos ir į mūsų susirinkimus pakviesti: pakalbėtume, labiau žmonių bėdas pažintų, – kalbėjo vyriškis.

O kupiškietė papasakojo istoriją apie socialinę darbuotoją, kuri neįgaliąją supykdė su savo kaimynais. Ligonei – 87-eri. Gyveno ji apgaubta kaimynų dėmesio. Jai, nebegalinčiai pasikelti iš patalo, buvo priskirta socialinė darbuotoja. Ši ateina pas neįgaliąją, užsirakina buto duris ir nieko nebeįsileidžia. Senolė, daugybę metų su kaimynėmis bičiuliškai gyvenusi, ėmė kaimynes varyti lauk.

– Kur matyta! Mes esam artimiausi senolės pagalbininkai. O va, socialinė, vos kelioms valandoms pas ją ateinanti, supykdė žmones, – pasakojo susirinkimo dalyvė.

 

Rita Briedienė

Autorės nuotraukos