Nauji Rokiškio bažnyčios varpai pakrikštyti Šv. Mato ir Šv. Pranciškaus vardais

Pašventinti du varpai

Šiandien, gruodžio 8 d. per rytines Mišias, Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje buvo pašventinti du varpai, į Rokiškį atkeliavę iš Italijos Agnonės miestelio seniausios Europoje varpų liejyklos, atstovaujančios Šventajam sostui ir jau 1 000 metų priklausančios Marinelli šeimai.
Varpus pašventino Panevėžio vyskupijos vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas OFM. Tai varpų krikštas: mažajam, sveriančiam 220 kg, suteiktas Šv. Mato vardas, didžiajam – 380 kg – Šv. Pranciškaus.


Apie varpus – etnologas L. Klimka

Apie Rokiškio bažnyčios varpus portale lrt.lt pasakojęs etnologas Libertas Klimka, beje, geras rokiškėnų bičiulis, pasakoja: „Katalikų bažnytinėje liturgijoje įprasta naudoti tris skirtingo balso varpus. Tad Lietuvos kampanologų – varpų tyrinėtojų – draugijos raginimu vietos bendruomenė susirūpino varpų papildymu. Iniciatyvos ėmėsi Kunigo švietėjo Jono Katelės paramos ir labdaros fondas, suburdamas vietos verslininkus donacijai, – ir čia pat jis priduria: – Rokiškio bažnyčia tikrai verta turėti išskirtinius varpus.”
Varpų šventinimo iškilmėse kartu su rokiškėnais dalyvavo aplinkinių rajonų žmonės, atvyko varpus tyrinėjančių Lietuvos kampanologų draugijos atstovai.


Padėkos varpų fundatoriams

Užrašais varuose pagerbtas Tyzenhauzų giminės nuopelnas Rokiškio bažnyčiai ir pačiam miestui, pažymėti varpai ir užrašais
Didžiajame varpe, po Rokiškio herbu, kurį iš apačios laiko du angelai, įrašyti fundatoriai: Prano Balžio šeima, Lidija ir Lidijus Galvanauskai, Irmanto Tarvydžio šeima.
Mažojo varpo fundatoriai – Kunigo švietėjo Jono Katelės paramos ir labdaros fondas, Adelės ir Vinco Šablinskų šeima ir Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapija.
Marinelli liejyklos puošybą iš daugybės pavyzdžių parinko Kunigo švietėjo Jono Katelės paramos ir labdaros fondo, Lietuvos kampanologų draugijos prezidentas Leonardas Šablinskas.
Vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas OFM ir Rokiškio dekanato dekanas Eimantas Novikas fundatoriams įteikė padėkas.


Varpus kels į 56,5 m aukštį

Iki tol Rokiškio bažnyčia turėjo vieną varpą. Kaip teigia šaltiniai, 1915 m. Rokiškio bažnyčios varpinė liko tuščia. „Karinės rusų valdžios parėdymu varpai buvo nukabinti ir išvežti kaip strateginė žaliava į Rusiją. 1920 metų taikos sutartimi Rusija privalėjo grąžinti išvežtas kultūros vertybes. Bebalsei Rokiškio bažnyčiai vietoj jos sunaikintų varpų buvo paskirtas įspūdingas Vilniaus katedros varpas, į savąją varpinę negalėjęs sugrįžti dėl Vilnijos krašto okupacijos. Manoma, kad šį per toną sveriantį varpą vilniškis meistras Danielius Vėneris 1822-aisiais perliejo iš duženų garsiojo Žygimanto varpo, sunaikinto dar per pirmąją Vilniaus okupaciją 1655 m.“, – pasakoja etnologas L. Klimka.

Šventose Mišiose giedojo Giedros Markevičienės Rokiškio moterų kamerinis choras „Medeina”. Skambėjo ir G. Markevičienės bei Astos Vajegienės duetu atliekamos giesmės.


Nauji varpai bus įkelti į 56,5 m aukščio varpinę.


Parengė temainfo.lt
Dariaus Baltakio nuotraukos

Remtasi:
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1121130/libertas-klimka-apie-prabilsiancius-rokiskio-varpus