Naujausi Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimai

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame 2018 m. gruodžio 20 d., buvo apsvarstytas 31 darbotvarkės klausimas, priimta 30 sprendimų. Posėdyje Taryba patvirtino slapto balsavimo rezultatus ir atleido Aurimą Martinką iš Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigų prieš terminą nuo 2018 m. gruodžio 21 d. (2018 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. TS-281).


Patvirtintas Vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašas

2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-287 Savivaldybės taryba patvirtino Vaikų dienos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą.


Papildytas Kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašas

Savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-288 papildė Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų įkainių dydžius, patvirtintus Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. TS-151.


Pakeistas Vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas

2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-292 Savivaldybės taryba pakeitė Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvės sąrašą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 349.


Aukštaičių kaimo gatvėms suteikti pavadinimai

Savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-293 Noriūnų seniūnijos Aukštaičių kaimo gatvėms suteikė Ąžuolo, Alyvų, Jono Černiaus ir Savanorių gatvių pavadinimus.


Papildyti Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą nuostatai      

2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-294 Savivaldybės taryba papildė Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatus, patvirtintus 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 289.


Pakeistas Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo arba prijungimo prie magistralinių nuotekų tinklų dalinio finansavimo tvarkos aprašas

Savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-295 pakeitė Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo arba prijungimo prie magistralinių nuotekų tinklų dalinio finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 295.


Patvirtinta 2019 metų užimtumo didinimo programa

2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-296 Savivaldybės taryba patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programą.

Išsamiau su šiais ir kitais Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt ir Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriuje.


Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Užsk. nr. A18-62