Naujausi Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimai

Prisiekė naujas Savivaldybės tarybos narys  

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame 2018 m. lapkričio 29 d., apsvarstyti 29 darbotvarkės klausimai ir priimta tiek pat sprendimų. Posėdyje prisiekė naujas Savivaldybės tarybos narys Klaidas Miciūnas, atėjęs į Savivaldybės tarybą vietoj mandato netekusio Zigmanto Aleksandravičiaus.

Patvirtintas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas.

2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. TS-253 Savivaldybės taryba patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės  neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą.

Panaikintas Bendradarbiavimo tarp atsakingų institucijų teikiant pagalbą šeimoms tvarkos aprašas.

Savivaldybės taryba 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. TS-258 pripažino netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. TS-121 „Dėl Bendradarbiavimo tarp atsakingų institucijų teikiant pagalbą šeimoms tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pakeistas Globos centro veiklos organizavimo tvarkos aprašas.

2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. TS-259 Savivaldybės taryba pakeitė Globos centro veiklos organizavimo Kupiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašą.

Pakeistas Savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas.

Savivaldybės taryba 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. TS-261 pakeitė Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą.

Papildyta Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programa

2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. TS-268 Savivaldybės taryba papildė Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programą ir į renovuojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą įrašė Šepetos Liepų g. 7 ir Liepų g. 8 namus.

Pritarta bendradarbiavimo sutarčiai

Savivaldybės taryba 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. TS-276 pritarė Jėkabpilio rajono savivaldybės (Latvijos Respublika) ir Kupiškio rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai ir įgaliojo Savivaldybės merą ją pasirašyti.

Išsamiau su šiais ir kitais Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt ir Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriuje.

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Užsk. nr. A18-53