Naujas Jaunimo darbo centras atidaromas Kupiškyje

Rugsėjo 11 dieną, Kupiškio jaunimo bendruomenei atidarytas pirmas šiais metais jaunimo darbo centras (Vytauto g. 6A). Kaip skelbia Lietuvos darbo birža, tai jau 30-asis Jaunimo darbo centras šalyje ir trečiasis – Panevėžio teritorinėje darbo biržoje. Naujoji jaunimui skirta erdvė veiks miesto centre. Jauniesiems kupiškėnams, kurie nedirba, nesimoko ir neturi užimtumo čia bus teikiamos  informavimo ir konsultavimo paslaugos atsižvelgiant į kiekvieno poreikius ir galimybes, organizuojami įvairūs renginiai su darbdaviais, mokymo įstaigų atstovais ir socialiniais partneriais.

Lietuvos darbo biržos direktorius Vidas Šlekaitis pažymėjo, jog jaunimo darbo centrų tinklo plėtra toliau tęsiasi – šiais metais planuojama atidaryti 8 naujus centrus visoje šalyje siekiant jaunuoliams geresnių ir prieinamų paslaugų. „Atokesniuose šalies miestuose naujų jaunimo traukos centrų atsiradimas ypač aktualus įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, kai siekiama aprėpti ir socialinę atskirtį patiriančius, nedirbančius ir nesimokančius jaunuolius iki 29 metų. Įvairios motyvacinės veiklos padės jiems formuoti aktyvesnę poziciją ieškant darbo arba sugrįžtant į švietimo sistemą“, – sakė LDB vadovas.

Kupiškio jaunimo darbo centras, kaip ir kiti šalyje veikiantys jaunimo darbo centrai,  teiks konsultacijas individualiai ir grupėms, atsižvelgiant į kiekvieno kliento poreikius. Didėjant kvalifikuotos darbo jėgos poreikiui, užimtumo siekiantys jaunuoliai bus kviečiami dalyvauti įvairiuose informaciniuose ir mokomuosiuose renginiuose, susitikimuose su darbdaviais, karjerą jau pradėjusiais jaunais žmonėmis, nevyriausybinių organizacijų atstovais ir kitais socialiniais partneriais. Platesnes galimybes apsispręsti dėl profesijos turės  miesto ir rajono moksleiviai.

Kupiškio jaunimo darbo centrui vadovaus Milda Kučinskė. prieš tai dirbusi Kupiškio darbo biržoje vyriausiaja specialiste.

Parengė Adelija Varnaitė

Pauliaus Briedžio nuotr.