Naujas Anykščių ligoninės gydytojas Audrius Vasiliauskas – žymaus žolininko sūnus

Lapkričio 29 d. posėdžiavusi Anykščių rajono taryba patvirtino sprendimą dėl Audriaus Vasiliausko paskyrimo VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė direktoriaus pareigoms ir jo atlyginimo nustatymo. Kadangi šis klausimas nebuvo pateiktas svarstyti komitetams, A. Vasiliauskas buvo pakviestas į tribūną papasakoti apie save.

Jam – 51-eri, studijavo mediciną, vystė ne tik klinikinį, bet ir mokslinį darbus, yra apsigynęs gastroenterologijos doktoratą, pagal specialybę – gydytojas, atliekantis instrumentinius tyrimus – endoskopijas, turi bendrosios praktikos gydytojo licenciją; yra kelių knygų apie sveiką gyvenseną bendraautorius, rašo magistrinį darbą Mykolo Romerio universitete.

Pasirodo, naujas Anykščių ligoninės gydytojas A. Vasiliauskas – žymaus farmacininko, žolininko sūnus; kartu su tėvais Danguole ir Juozu Vasiliauskais išleidęs knygas „Ilgo gyvenimo paslaptys“, „Sveikatos biblija“ ir kt.

Anykščių ligoninė – viena didžiausių darbdavių, čia išsaugoti chirurginis, terapinis, vaikų ligų skyriai, bet, anot, A. Vasiliausko, reikalingas auditas, suprasti tikrą ligoninės būklę.

– O jauni specialistai, manau, visada pasirodys ten, kur geros darbo sąlygos, geras požiūris į juos, – sakė A. Vasiliauskas.

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė direktoriumi A. Vasiliauskas patvirtintas vienbalsiai, apie jo atlyginimą nekalbėta, savo darbą jis pradės gruodžio 3 d.

Ilgamečio šios ligoninės vadovo Dalio Vaigino darbo sutartį nebegaliojančia Anykščių rajono taryba pripažino liepos 26 d. D. Vaiginui – 65-eri.

 

temainfo.lt

Anykščių rajono tarybos posėdžio transliacijos kadras