Naiviuose – svarbių žmonių šventė

Retoje kaimo šventėje pamatysi tiek daug svarbių svečių, kiek jų prisirinko į Kupiškio rajono Naivių kaimo kraštiečių susiėjimą. Rajono meras Jonas Jarutis sakė turėjęs būti kitame Lietuvos pakrašty, bet kaip gi neatvažiuosi čia, į Naivius.

– Nemenka dalis mano sąmoningo gyvenimo susieta su šiuo kraštu“, – sakė jis.

Kuo susieta, meras neaiškino. Tik šaltiniai teigia, kad penkerius metus iki 1990 m. jis dirbo Skapiškio mokyklos fizinio lavinimo mokytoju, o iki 1995 m. – Skapiškio apylinkės viršaičiu. Tai ir bus minėtoji gyvenimo dalis.

Sveikino susirinkusiuosius ir buvęs meras Leonas Apšega. Jis pasidžiaugė Naivių laisvalaikio centru ir pasakė:

– Va, meras dar žadėjo ir jo stogą pakeist.

Tai jis pasakė su šypsniu… Ar tas pažadas tik nebus koks pokštas?

– Ir koplytėle jūsų graži. Ji jauki ir, matau, reikalinga, – kalbėjo L.Apšega.

Naiviečių maldos namai įrengti buvusioje aštuonmetėje mokykloje. Vėliau ji virto pradine mokyklėle. Tame didžiuliame dviejų aukštų pastate ir benaudojamos menkutės patalpos, suremontuotos koplyčiai. Zakristijos ketaus krosnis – mokyklinės virtuvės senbūvė. Altorius stovi buvusioje valgykloje: čia gali tilpti nemažai žmonių.

– Didžiulę klaidą padarėm, kad klausyklą nudažėm. Ją mums padovanojo Skapiškio bažnyčia. Tik vėliau klebonas prasitarė, kad klausyklai apie 300 metų. O mes jau buvom ją nudažę, – pasakojo rajono tarybos narė Genė Žilinskienė, net 10 metų dirbusi Naivių bendruomenės pirmininke ir tik prieš porą metų šias pareigas patikėjusi Juozui Žeimantui, irgi aktyviam ir darbščiam žmogui.

L.Apšega teigė:

– Niekas neatsiranda savaime.

Jis irgi minėjo G.Žilinskienė ir J.Žeimantą, Naiviams negailinčius savo laiko.

Atvyko į šventę ir Kupiškio rajono policijos komisariato viršininkas Gintautas Misiūnas. „Būkim komanda!“ – ragino jis naiviečius bendradarbiauti.

Naivių kaimo moterims Daivai Tviskuvienei ir Gertrūdai Indilienei viršininkas G.Misiūjas įteikė puodelius su „Saugios kaimynystės“ ženklu. Jos – aktyvios šios iniciatyvinės veiklos narės. O štai toks pat puodelis Seimo nariui Aleksandrui Zeltiniui įteiktas tikintis, kad į jį pasižiūrėjęs seimūnas prisimins, kaip reikia balsuoti priimant „Policijos veiklos įstatymą“.

Seimo narys A.Zeltinis šventėje dalyvavo su žmona Simin Zeltinis. Vienas kitam vertėjavo, dalino vaikams saldainius, žadėjo organizuoti piešinių konkursą, ponia Simin ketino pati piešti. Gražu… Tik vėjas iš viso to juokėsi. Ir taip griausmingai šaipėsi, jog virto iš kotų palapinės, skraidė šventės rėmėjų reklamos plakatai, o paskui taip trenkė lietumi, jog visame didžiuliame laisvalaikio centro kieme tik Kupiškio kultūros centro orkestras ir beliko…

„Būkit palaiminti!..“ – per vėjo kauksmą vos galėjai girdėti kanauninką Salvjų Pranskūną.

Kai lietus liovėsi, vėl lyg iš naujo susirinkusieji šventėn stojo prie stalų, nukrautų kaimiškomis vaišėmis: garavo medžiotojų bliauka, kvepėjo šašlykai. Ūkininkas Jonas Žilinskas jautį šventei paskerdė. O ir kiti ūkininkai lito kito nėmaž negailėjo: šventę rėmė Jonas Pakalnis, Diana ir Audrius Blaževičiai, Daiva ir Romualdas Tviskai, Marytė ir Saulius Šližauskai, Rima ir Arvydas Jakučiai, Ksavera ir Petras Giedriai, Aldona ir Edmundas Žiaugrės, Danutė ir Lionius Staniai, Genė Žilinskienė, vietos verslininkai Vida ir Linas Pajuodžiai. O kiek dar Kupiškio verslininkų ir šventę rėmė, ir sau reklamą darė, – pirštus atmuštum visus bevardindamas…

Vėl grojo jau minėtas orkestras, Skapiškio kaimo kapela „Pyvesa“, Naivių laisvalaikio centro moterų ansamblis „Obelėlė“.

Graži buvo šventė. Lietuvai pagražinti draugijos Kupiškio skyriaus pirmininkas Rimantas Jocius raštu, šiltu rankos paspaudimu, gėlėmis ir dovanomis pasveikino naiviečius, gražiausių sodybų savininkus: Juditą ir Gediminą Bukauskus, Dianą ir Audrių Blaževičius, Laimą ir Saulių Šližauskus, Daivą ir Romuladą Tviskus bei Ritą Štaškienė. „Užteks jos vienos pavardės. Antros pusės nerašykit“, – sukomandavo iš kažkur išdygęs vyriškis. Kaip koks šaukštas deguto. Kažkas čia ne taip…

Et, nesvarbu. Svarbu, kad žmonės puikiai tvarkosi, nesipyksta, šventėn kraštiečius jau trečią kartą kviečia. Žurnalistams išvažiuot laikas buvo, kai iš juodo „džipo“ išlipa Seimo narys Sergejus Jovaiša.

– Negi treniruotės prasidėjo? Naiviuose?“ – šypsojomės jam.

– O man įdomu pažinti šį kraštą“, – šypsojosi ir jis.

– Bet gi Jūs ne iš… Na, ne Anykščiai-Kupiškis?.. – kažkaip norėjosi pereiti prie pokalbio apie tai, kad nauji rinkimai į Seimą dar toli, o jis – daugiamandatininkas, tad nebūtina lankyti kupiškėnus.

– Aš į Seimą patekau pagal sąrašą. Bet kituose rinkimuose ketinu kelti savo kandidatūrą šioje – Anykščių-Kupiškio – apygardoje.

Strateguoti pradedama anksti: meilę kupiškėnams deklaruoja eksseimūnas Valdemaras Valkiūnas, nebetingintis dalyvauti svarbiausiuose jų renginiuose, politiškai subrendusiais kupiškėnus ėmė vadinti ir Vytautas Galvonas…

Kaip jau buvo minėta aukščiau – gera buvo šventė. Tai patvirtintų ir naiviečiai, ir politikai. Labiausia, žinoma, gaila kad stiprus vėjas neleido į Naivius atskristi Rokiškio parasparnių klubo atstovams bei kupiškėnui Antanui Baltučiui – jo skraidyklei kupiškėnai mojuoja dažnokai.

„TEmos“ inform.

Emilijos Briedytės nuotraukos

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/1_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=”Juozas Žeimantas”]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/2_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=”Kupiškio kultūros namų orkestras”]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/3_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=”Salvijus Pranskūnas, už jo – Leonas Apšega”]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/4_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=”Juozas Žeimantas”]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/5_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/6_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/7_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=”Saulius Laucius”]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/8_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=”Renginio vedėja režisierė Vilija Morkūnaitė”]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/9_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/10_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/11_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/12_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/13_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/14_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=”Meras Jonas Jarutis”]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/15_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=”Ūkininkas Jonas Žilinskas (centre)”]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/16_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/17_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=”Komisaras Gintautas Misiūnas”]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/18_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=”Buvęs meras, rajono tarybos narys Leonas Apšega”]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/19_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/20_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=”Seimo narys Aleksandras Zeltinis”]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/21_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/22_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=”Toks buvo vėjas…”]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/23_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=”„Obelėlė””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/24_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/25_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/26_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/27_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/28_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=”Simin Zeltinis (dešinėje)”]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/29_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/30_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/31_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/32_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/33_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/34_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/35_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/36_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/37_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/38_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/39_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/40_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=”Gamtosaugininkas Gaudentas Baikauskas”]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/41_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/42_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/43_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/44_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=”Seimo narys Sergejus Jovaiša”]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/45_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/46_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/47_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/48_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2013/07/49_svente_naiviai_2013.jpg” descr=”Emilijos Briedytės nuotr.” title=””]
[/gallery_image]
[/gallery_box]