Mylėkime Lietuvą, gerbkime jos praeitį, tikėkime ateitimi!

Gerbiami Kupiškio krašto žmonės, miesto svečiai,

 

pasitikdami nepaprastai iškilmingą sukaktį – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį – mylėkime Lietuvą, gerbkime jos praeitį, tikėkime ateitimi, būkime pakilios nuotaikos, džiaukimės laisve ir valstybės pasiekimais.

Per 100 metų būta visko, tačiau istoriją prisiminkime ne tik pagerbdami už Lietuvos laisvę žuvusius ir daug iškentėjusius tautiečius, bet ir jiems dėkodami maldomis, žodžiais, dainomis, gerais darbais. Turime unikalią progą padėkoti visiems – kiekvienam, dorai dirbusiam ar dirbančiam savo darbą, dalyvaujančiam visuomeniniame gyvenime.

Lietuvai ir mums visiems kartu linkiu vieningumo, užsispyrimo ir ryžto kurti, tverti savo valstybę tokią, kokia mes ja norime didžiuotis, džiaugtis ir kokią ją norime padovanoti ateities kartoms!

 

Su nuoširdžiausiais linkėjimais –

Seimo narys Jonas Jarutis

Užsk. nr. A18-02