Muziejinis detektyvas baigėsi… pastaba

Atrodo, kad Adomo Petrausko muziejaus eksponatų atsiradimo ir dingimo istorija baigėsi. Ir baigėsi tuo, kad Kupiškio etnografijos muziejaus direktorei Violetai Aleknienei buvo paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

Turiu pažymėti, kad už šios nuobaudos skyrimą balsavo valdančioji dauguma ir, galbūt, neformaliai jai priklausantieji. Atrodytų, viskas. Taškas. Tačiau taip tikrai nėra, ši istorija ne tokia primityvi, kaip atrodo… Pats nuobaudos skyrimo faktas yra ginčytinas: nesilaikyta procedūrų, kurios apibrėžia darbo santykius, o ir nuobaudų skyrimą reglamentuojančių teisės aktų.

Reikia pastebėti, kad savivaldybės vadovams sunkiai sekasi susigaudyti procedūrose, kurios yra labai aiškiai išdėstytos Lietuvos Respublikos Darbo kodekse ir jį papildančiuose teisės aktuose.

Taip atsitiko ir skiriant nuobaudą savivaldybės kontrolierei Vilmai Mažeikienei. Tada dėl daugelio objektyvių ir subjektyvių priežasčių nuobauda nebuvo paskirta.

Grįžkime prie muziejaus direktorės ir jai paskirtos nuobaudos. Sakiau tą rajono tarybos posėdyje, galiu pakartoti dar kartą: komisijos, privalėjusios nustatyti trūkumus A.Petrausko muziejuje ir įvertinti muziejininkų darbą, pirmininkas Andrius Kleniauskas visiškai sukompromitavo šį procesą – jis prisiėmė nepagrįstus įgaliojimus ir komisijos darbą pavertė farsu. Vienašališkai, be kitų komisijos narių žinios, jis surašė protokolą, pats vienas jį pasirašė, o paskui konstatavo, kad viskas ten gerai, visos girnapusės vietoje.

Kilo triukšmas. Buvo paskelbta, kad šis protokolas niekinis. Keista ir paties komisijos pirmininko, ir rajono vadovų pozicija. Pirmasis po tokio rajoninio lygio skandalėlio nematė jokio reikalo atsisakyti darbo šioje komisijoje, o mūsų rajono galvos neįžvelgė tame nieko keisto, nenušalino susikompromitavusio komisijos pirmininko. Matyt, tokiems dalykams tinkamų žmonių daugiau nėra.

Ir štai atsiranda antras protokolas. Jame nurodoma: ko gero, dingo 124 eksponatai. Jie įkainuoti po 1 Lt. Reikia bausti direktorę – juk turi būti kažkas kaltas.

Nesu Violetos Aleknienės vadovavimo etnografijos muziejui ir jo padaliniams fanas, turiu apie tai savo nuomonę. Tačiau šiuo atveju direktorę būtų galima bausti tik už tai, kad ji nekontroliavo situacijos ir nesiėmė priemonių tinkamai eksponatus apsaugoti. Bet, kaip visada, susigriebta per vėlai. Jei direktorė nesiėmė jokių veiksmų, nekvaršino savivaldybės vadovams galvų dėl to, kad būtina spręsti problemą iš esmės, kad eksponatai nesaugūs, netinkamai laikomi, tada bausti ją būtų privalu ir, galbūt, net griežčiau. Bet tą reikėjo daryti gerokai anksčiau. Tarybos posėdžio metu Leonas Apšega, ne vieną kadenciją buvęs rajono vadovu, graudenosi: „Bijočiau ten dirbti ir būti atsakingas. Eksponatai turėtų būti stenduose, po stiklu.“

Taigi žino visi, kaip eksponatai turėtų būti saugomi, tačiau … Tiek metų valdo, už visą rajoną nebijo būti atsakingi, o muziejuje dirbti bijo: man sąlygų saugiai eksponuoti muziejaus turtą nesukūrė.

Šios visos priežastys ir lėmė, kad rajono tarybos TS-LKD frakcijos nariai balsavo prieš nuobaudos skyrimą rajono etnografijos muziejaus direktorei. Kaltasis rastas, nubaustas. Tačiau ar tikrai šiuo atveju kaltoji – tik įtakos ir įtakingų užtarėjų neturinti moteris?.. Pabandykime į šį klausimą atsakyti kiekvienas sau. Kaip ir į klausimą, ar kas nors keisis organizuojant muziejininkų veiklą, ar iki kitos komisijos sudarymo vėl viskas bus taip pat, kaip buvę?


Dainius Bardauskas

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys