Muziejininkė Nijolė Šniokienė apdovanota aukso žvaigžde

Kultūros ministras Šarūnas Birutis ir Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė

Kovo 25 d. Rokiškio rajono Tarybos posėdyje, kaip visada vykusiame Savivaldybės salėje, Lietuvos kultūros ženklu – aukso žvaigždę „Nešk savo šviesą ir tikėk” buvo apdovanota Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė.

Apdovanojimą įteikęs kultūros ministras Šarūnas Birutis kalbėjo:

– Džiaugiuosi turėdamas progą pasveikinti žmogų, labai stiprų, nusipelniusį Lietuvos kultūrai, daugiau kaip 40 metų atidavusį Rokiškio kraštui, įstaigai, tapusiai garsia ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų; įstaigai, kuri prikelia legendas – Krošinksių, Tyzenhauzų. Šio žmogaus dėka miestas tapo lankomas turistų, mūsų paveldu besidominčių žmonių.

Šiandien aš norėčiau pagerbti ir pasveikinti jį už viso gyvenimo darbus, už didžiulį indėlį kuriant bendruomenę, puoselėjant vertybes, garsinant Rokiškio kraštą. Tai Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė. Apdovanosiu ją pačiu garbingiausiu Lietuvos kultūros ženklu – aukso žvaigžde „Nešk savo šviesą ir tikėk”. Savo pavyzdžiu ir savo gyvenimu Jūs, Nijole, tikrai nusipelnėte šio įvertinimo ir daug daug gražių padėkos žodžių. Jūs iš tiesų nešate šviesą, ir ta šviesa spinduliuoja nuo Jūsų, ir uždegate kitus geriems darbams puoselėjant savo kraštą ir Lietuvą. Ačiū Jums labai.

Muziejininkai, miestelėnai, Tarybos nariai stovėdami dėkojo direktorei plojimais, teikė jai puokštes gėlių, sveikino asmeninio jubiliejaus ir įvertinimo proga.

Apdovanojo direktorę N.Šniokienę ir rajono meras Antanas Vagonis.

– Mes, žinoma, tiek aukso neturim, kiek turi ministras. Bet mes turime taip pat patį aukščiausią ir garbingiausią Rokiškio krašto apdovanojimą – sidabro medalį „Už nuopelnus Rokiškio krašto kultūrai”. Ir, kaip žinote, neseniai buvo visi dvarininkai apdovanoti šituo medaliu. Tai, man atrodo, paskutinis dvarininkas, kuris atstatė savo dvarą. Aš, taip tikiuosi, kad Nijolė greičiausiu laiku jį privatizuos. Tai taip pat norėčiau tau padėkoti už nuoširdų darbą, už tikrai aktyvią veiklą, už tuos sunkumus, kuriuos tu praėjai, kad muziejus atrodytų taip. Didžiuojuosi tavo žmogiškumu, visomis tavo idėjomis, tavo nuoširdumu. Žinau, kad kiekvieną kartą kiekviena diena tau atneša kažkokias tai naujoves, kažkokius tai pokyčius, ir, atrodo, jau sutvarkei vieną galą muziejaus – atsisėsiu ir pailsėsiu. Manau, kad to nebūna. Man atėjus, kaip sakau, kiekvienas vadovas turi turėti nedidelę „įtemptukę”. Tai aš labai dėl to liūdžiu, kad sukeliu jums įtampą, reikalauju vis pastoviai didesnės veikos ir dar didesnio darbo. Nepykite, kiek arkliai veža, tiek ir turi vežti. Tai, Nijole, tu gali pavežti daug, – taip kalbėjo Rokiškio rajono meras.

Tarybos narė Laima Keraitienė muziejaus direktorei N.Šniokienei perdavė Lietuvos Vyriausybės vadovo Algirdo Butkevičiaus padėką ir Seimo nario Vytauto Saulio gėles.

Muziejaus direktorė dėkojo visiems, ją sveikinusiesiems. Rodės, ji tuoj pravirks.

– Niekada nepagalvojau, kad mes, kuklūs muziejininkai, dirbantys nuoširdžiai šį darbą, galime būti taip aukštai įvertinti. Tai, be abejo, ne mano vienos nuopelnas. Aš labai dėkinga šauniajai muziejininkų komandai, – sakė N.Šniokienė.

Anot direktorės, rokiškėnai didžiuojasi savo nuostabiu dvaru, įdomiu ir Lietuvai, ir užsienio turistams; dėkojo ji už apdovanojimus.

Už nepriekaištingą ir atsakingą darbą, prasmingas kūrybines iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, nuoširdų Rokiškio krašto tradicijų puoselėjimą kultūros ministras Padėkos raštus įteikė Bajorų kultūros namų administratorei Daliai Zemelienei, Laibgalių kultūros namų administratorei Vandai Cicikai, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Kriaunų filialo vyriausiajai bibliotekininkei Audronei Telšinskienei. J.Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė apdovanota už profesionalų ir atsakingą vadovavimą rajono bibliotekoms, inovatyvių idėjų ir paslaugų diegimą, bibliotekos veiklos sklaidą, prasmingą kultūrinės veiklos puoselėjimą.

 

Rita Briedienė
Emilijos Briedytės nuotraukos

 

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_apdovanijomas_ministras_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_apdovanijomas_ministras_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_apdovanijomas_ministras_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_apdovanijomas_ministras_5.jpg” descr=”” title=”N.Šniokienę apdovanojo ir rajono meras Antanas Vagonis.”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_apdovanijomas_ministras_6.jpg” descr=”” title=”Tarybos narė Laima Keraitienė muziejaus direktorei N.Šniokienei perdavė Lietuvos Vyriausybės vadovo padėką ir Seimo nario Vytauto Saulio gėles.”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_apdovanijomas_ministras_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_apdovanijomas_ministras_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_apdovanijomas_ministras_9.jpg” descr=”” title=”Padėkos raštas įteiktas Laibgalių kultūros namų administratorei Vandai Cicikai.”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_apdovanijomas_ministras_10.jpg” descr=”” title=”Padėkos raštas įteiktas Bajorų kultūros namų administratorei Daliai Zemelienei.”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_apdovanijomas_ministras_11.jpg” descr=”” title=”Padėkos raštas įteiktas J.Keliuočio viešosios bibliotekos direktorei Alicijai Matiukienei.”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_apdovanijomas_ministras_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_apdovanijomas_ministras_13.jpg” descr=”” title=”Padėkos raštas įteiktas Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Kriaunų filialo vyriausiajai bibliotekininkei Audronei Telšinskienei.”]

[/gallery_box]