Kovo 8-ąją pagerbiamos moters pareigos

Lietuva taip ir nesugalvoja kitos dienos moteriai pagerbti: liko kovo 8-osios komunistinė tradicija, ir moteriškumo jai tesuteikia feministinės nuotaikos…

Kaip teigia linksmoji Pipedija, kovo 8-ąją išrado Klara Cetkin.

Mažiau juokingi šaltiniai tvirtina: 1900 m. kovo 8 d. Danijos sostinėje Kopenhagoje įvyko moterų konferencija, joje dalyvavo apie 100 įvairių šalių atstovių, ir tai buvo nemenkas K.Cetkin, Vokietijos politikės, kovotojos už moterų teises, vienos iš Vokietijos komunistų partijos įkūrėjų, tarptautinio komunistinio judėjimo veikėjos, pasiekimas.

Šaltiniai teigia, kad K.Cetkin nebuvo labai moteriškų bruožų moteris, o kovo 8-oji jai buvo tik tam tikras etapas savo netrumpo gyvenimo kovoje.

Gimė Klara 1857 m. Studijuodama – ketino tapti mokytoja – ji  įsitraukė į politinę veiklą; būdama 25-erių jau patyrė tremtinės dalią Paryžiuje. Čia Klara susipažino su rusų revoliucionieriumi Osipu Cetkinu, ištekėjusi jam pagimdė sūnus Konstantiną ir Maksimą. Cetkinas anksti mirė, ir Klara ištekėjo už vokiečių dailininko Georgo Fridricho Zundelio, jaunesnio už ją net 18 metų.

1933 m. į Vokietijos valdžią atėjo naciai, vadovaujami Adolfo Hitlerio, uždraudę Komunistų partiją. Tais pačiais metais K.Cetkin persikėlė gyventi į Rusiją, apsigyveno  atkampiame Archangelsko miestelyje. Nepavyko rasti duomenų, kaip jai čia sekėsi. Matyt, nekaip: 1933-aisiais čia ji ir mirė. Kaip rašo ta pati Pipedija, „…greitai ir netikėtai numirė atseit natūralia mirtimi. Realybėje gi sako, kad anoji, vos atvykusi į Sovdepiją, pakraupo nuo to, kad moterų padėtis yra baisesnė negu bet kur kitur pasaulyje ir nenulaikė liežuvio, apie tai išsyk pareikšdama partiniams šulams. Tai tie ir nutarė, kad Klara Cetkin jau savo nugyveno ir problemų geriau neturėti.”

Mirė Klara 76-erių, pasauliui palikdama datą, nuo kurios jau antrą šimtmetį žmonija studijuoja kovos už moterų teises istoriją.

Taigi tulpės žiedas, padovanotas Kovo 8-ąją, yra ne kas kita, kaip padėka moteriai už jos indėlį kovoje už moters teises einamaisiais metais. Mūsų šalies moteris labiau gerbiama už tai, kad einamaisiais metais kovose nedalyvavo, o tiesiog nuoširdžiai gerbė moters pareigas.

 

Adelija Varnaitė

Emilijos Briedytės nuotr.