Mokyklos darbotvarkėje – psichologo, dr. Tomo Lagūnavičiaus mokymai

Įsibėgėjęs ES lėšomis vykdomas  projektas „Iniciatyvos savivaldybėms“, kurio tikslas – suteikti ekspertinę, metodinę ir kitokią pagalbą Savivaldybei, suderino abiejų šalių partnerių veiklas. Projekto privalomų veiklų darbotvarkėje – psichologo, dr. Tomo Lagūnavičiaus mokymai mokytojams,  užsiėmimai mokiniams, pažintinė ekskursija į Utenos rajono  Sudeikių mokyklą-daugiafunkcį centrą, susitikimai vietose su mokyklų bendruomene dėl probleminių sričių identifikavimo ir  priemonių numatymo.

Kovo 29 d. visų penkių projekte dalyvaujančių mokyklų vadovai ir pedagoginio personalo atstovai dalyvavo psichologo, dr. T.Lagūnavičiaus mokymuose. Aktyvūs mokymai „Kaip derinti išmokimo metodus su aktyviaisiais mokymo metodais“ prasidėjo probleminiu klausimu: „Reikia išmokti, o nesimokyti! Kodėl?“

Lektorius demonstravo paties įvaldytus ir praktiškai patikrintus aktyviuosius mokymo metodus, kur nebuvo pasyvių stebėtojų. Visi mokymų dalyviai išmoko padalinti nesutvarkyto teksto medžiagą, ją struktūrizuoti ir perteikti naudodamiesi aktyviuoju išmokimo metodu „Sudėk ant kūno“, kurį vaizdžiai pademonstravo pats lektorius, o mokymų dalyviai kartojo kartu su juo. Šiuo metodu T.Lagūnavičius pademonstravo struktūrizuotą gabaliuką „Ląstelės sudėtis“, įrodydamas klausytojams, kad metodas tikrai veikia.

Įtempto, 6 val. trukusio darbo metu mokytojai susipažino su tokiais aktyviaisiais išmokimo metodais: „Sukurk istoriją“, „Abipusis diktantas“, „Konsultantas“, „Komentatorius“, „Skaičiai – raidės“, „Poliglotas“, „Maršrutas“, „Atminties turnyras poromis“, „Kortelės ir penkių skyrių dėžutė“ bei kitais; įsisavino „Sąsiuvinio pusiau lenkimo poromis“, „Spiečiaus“ ir kitas  metodikas, patys jas pademonstruodami.

Aktyviuosius išmokimo metodus, kaip motyvuojančius, propoguojantis lektorius pateikė struktūrizuotos pamokos matricą, kurioje per 20 min. išmokstama 30 vienetų informacijos, 10 minučių skiriama išmokimo kartojimui, likęs laikas – vertinimui. Pasak psichologo, kiekvienas mokinys per pamoką būna įvertintas du kartus – taip jis renkasi kaupiamąjį balą. Nors darbotvarkėje nebuvo numatyta kalbėti apie edukacinių erdvių kūrimo, klasės erdvių ir stiliaus formavimo reikšmę mokinių motyvacijos skatinimui, lektorius noriai dalijosi savo patirtimi.

Balandžio 4 d. psichologas, dr. T.Lagūnavičius lankėsi Šepetos Almos Adamkienės pagrindinėje mokykloje. Jis 7-10 klasių mokiniams ir mokytojams pravedė valandos seminarą, po kurio kartu su mokytojais vedė biologijos, anglų ir lietuvių kalbų, istorijos ir matematikos pamokas skirtingose klasėse, praktiškai pademonstravo, kaip naudoti aktyviuosius išmokimo metodus.

Pertraukų  metu ir pasibaigus pamokoms svečias atsakinėjo į mokytojų klausimus, išklausė mokytojų atsiliepimus. Lektorius pasidžiaugė mokytojų kokybiškai parengtais struktūruotais naujos medžiagos pateikimo planais, o mokytojai įvertino lektoriaus profesionalumą. Pradinių klasių, menų, kūno kultūros ir dorinio ugdymo mokytojų  balandžio mėnesį su psichologu dr. T.Lagūnavičiumi dar laukia du susitikimai.

 

Šepetos A.Adamkienės pagrindinės mokyklos bendruomenė pasiryžusi pasinaudoti ir neprivalomomis projekto „Iniciatyvos savivaldybėms“ siūlomis veiklomis. Todėl aktyviai mokysis ir vasarą, dalyvaus „eTwinning“, Erasmus+ ir Nordplus programų pristatymo, „eTwinning“ projektų integravimo  į ugdymo procesą (pradinių klasių mokinių įtraukimas į projektines veiklas) mokymuose, taip pat mokysis, kaip sukurti sėkmingą „eTwinning“  projektą , kaip ugdymo procese taikyti internetinius įrankius, žaidybinius elementus. Mokyklos bendruomenė turės galimybę klausytis kompetetingų specialistų paskaitų apie patyčių prevenciją, karjeros planavimą, profesijos pasirinkimą, mokymosi galimybes. Tėvai bus supažindinti su strategijomis, padėsiančiomis siekti vaikui geresnių rezultatų.

 

Vanda Vanagienė

Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos direktorė