Mokslo ir žinių šventę kupiškėnai mini rugsėjo 1-ąją, anykštėnai minės rytoj, rokiškėnai rinkosi savo nuožiūra


Kupiškis
Kupiškėnai šventei rinkosi sekmadienį, rugsėjo 1 d. 
Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje buvo aukojamos Mišios už Lietuvos ir Kupiškio krašto vaikus, jaunimą, jų tėvus ir mokytojus. Vėliau Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštėje visus pasitiko neformalaus ugdymo atstovai: iš viso rajone vykdomos 24 neformalios programos.
Kaip temainfo.lt informavo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, 2019–2020 mokslo metais Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje veiks 14 ugdymo įstaigų; praėjusiais mokslo metais jų buvo 16. Savivaldybės tarybos sprendimu reorganizavus Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinę mokyklą, ji veiks kaip Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyrius Šepetos Almos Adamkienės mokykla-daugiafunkcis centras, organizuojantis ikimokyklinį, priešmokyklinį ir 1–8 klasių mokinių ugdymą. 
Po reorganizacijos Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos skyriais tapo Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinė mokykla ir jos skyrius – Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras. Alizavos pagrindinės mokyklos Salamiesčio pradinio ugdymo skyrius organizuos 1–4 klasių mokinių ugdymą, o Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras – ikimokyklinį, priešmokyklinį, 1–8 ir 10 klasių mokinių ugdymą. Preliminariais duomenimis, šį rugsėjį į Savivaldybės ugdymo įstaigas ateis 75 vaikais mažiau negu pernai; planuojama, jog mokinių bus 2 129.

  [gallery_box] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/kupiskis_rugsejo_1_1.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/kupiskis_rugsejo_1_2.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/kupiskis_rugsejo_1_3.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/kupiskis_rugsejo_1_4.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/kupiskis_rugsejo_1_5.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/kupiskis_rugsejo_1_6.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/kupiskis_rugsejo_1_7.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/kupiskis_rugsejo_1_8.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/kupiskis_rugsejo_1_9.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/kupiskis_rugsejo_1_10.jpg” descr=”” title=””] [/gallery_box]  

Rokiškis
Anot Rokiškio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Aurimo Laužadžio, dvi mokyklos šventei pasirinko rugsėjo 1 d. Tai Juodupės gimnazija ir Rokiškio senamiesčio progimnazijos Kriaunų skyrius. Šiais mokslo metais rajono mokinių skaičius bus 100 mažesnis negu pernai. Daugėja darželinukų. Vedėjas A. Laužadis šį paradoksą paaiškino taip:
– Vaikų gimsta mažiau, bet daugėja pasirinkimų vesti vaiką į darželį.

Reorganizuojama viena rajono mokykla: naujus mokslo metus Kazliškio mokyklos bendruomenė pasitiks kaip Pandėlio gimnazijos Kazliškio skyrius.


Anykščiai
Anykštėnai į Mokslo ir žinių šventę rinksis rugsėjo 2-ąją. Kaip temainfo.lt sakė Anykščių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Jurgita Banienė, taip buvo nuspręsta dar pavasarį. 
Po renginių švietimo įstaigose – 14 val. – anykštėnai moksleiviai bendrai šventei rinksis miesto parke: dainuos, šoks, sakys sveikinimo žodžius; koncertui pakviesta ir grupė „Arbata“.
Šiais mokslo metais vietoj dešimties mokyklų veiks devynios: Kurklių mokykla jungiama prie Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos. 
Vedėjos J. Banienės pateiktais preliminariais duomenimis, 2019–2020 m. rajono mokyklas lankys 1 978 mokiniai, arba 80 vaikų mažiau negu praėjusiais mokslo metais.


temainfo.lt
Emilijos Briedytės nuotraukos