Miškininkai atsikvėpė: lyja…

Rugpjūčio 14 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius pripažino netekusiais galios įsakymus dėl fizinių asmenų lankymosi rajono miškuose ir durpynuose apribojimo.

Atvėsus orams ir gausiai palijus vėl galima grybauti ir uogauti. Tiesa, kaip teigia girininkai, miškai tuštutėlaičiai – nei grybų, nei uogų; atkakliausieji renka pavienes bruknes.

– Žmonės patys dabar mums skambina ir klausia, ar jau jie gali lankytis miškuose. Vadinasi, jie paisė draudimo. Neturėjome nė vieno incidento, nė karto nekilo gaisrų pavojus. Galime džiaugtis savo rajono žmonių drausmingumu, –temainfo.lt sakė Kupiškio urėdijos vyriausiasis miškininkas Tomas Pūkas.

Turbūt tik dėl formalumų tebegalioja Rokiškio rajono savivaldybės administracijos draudimas lankytis Rokiškio rajono miškuose. Ko gero dar sunku patikėti, kad sausra, dėl kurios Rokiškio rajono miškų gaisringumas buvo pasiekęs ketvirtą klasę iš penkių galimų, baigėsi.

Kaip teigia Rokiškio miškų urėdijos svetainė  www.rokmu.lt , šiais metais Rokiškio rajono miškuose kilo 6 gaisrai, apėmę 0,85 ha plotą. Paskutinį miško gaisrą sukėlė žaibas, trenkęs į pušį Vyžuonos girininkijos Sniegių miške. Tačiau per sausrą jokių įvykių neužfiksuota.

– Ar paisė rokiškėnai draudimo per sausrą lankytis miškuose? – temainfo.lt klausė Rokiškio miškų urėdo Rimanto Kapušinsko.

– Taip. Rokiškėnų drausmingumą liudijo tuščios pakelės – miškininkai automobilių neaptikdavo ir girių keliukuose. Gal ir pats oras neviliojo žmonių į miškus – juose vyravo neišpasakyta tvankuma. Na, o mes, miškininkai, išgyvenome sausrą suglaudė pečius – kad tik kas neatsitiktų! Daigyne vanduo buvo priartėjęs prie kritinės ribos – labai reikėjo lietaus. Sulaukėm, – pasakojo urėdas.

Anykščių rajono urėdijos vadovas Sigitas Kinderis sakė, jog anykštėnų lankymasis miškuose nė nebuvo apribotas.

– Keletą dienų gaisrų pavojus iš tiesų buvo didelis. Tačiau prasidėjus sausrai situaciją aptarėme su rajono bei priešgaisrinės tarnybos vadovais ir nusprendėme kreiptis į visuomenę. Žmones perspėjome, kad dėl karštų orų įsivyravus ketvirtos klasės miškų gaisringumui atsiranda didelis pavojus gaisrams kilti. Prašėme nesant būtiniems reikalams nesilankyti miškuose, o juose besilankančiuosius raginome nesudaryti net ir menkos gaisro galimybės – privalome  išvengti niokojančios stichijos Anykščių krašto miškuose. Kreipimą pasirašiau aš, rajono meras Sigutis Obelevičius ir Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Ričardas Stukas. Anykštėnai mus išgirdo, suprato. Neturėjome jokių bėdų, – sakė urėdas S.Kinderis.

 

temainfo.lt
Emilijos Briedytės nuotr.